Náš tým

member

Mgr. František Kubečka

Advokát - partner

725 249 493
member

Mgr.Pavel Prokop

Advokát - partner

724 914 921
member

Mgr. Kateřina Všetíčková

Advokát

777 551 459
member

Mgr. Štěpánka Kukolová

Advokátní koncipient

725 249 493
member

Kateřina Hloušková

Asistentka

777 926 144
member

Lukáš Šmotlák

Právní praktikant

member

Jana Šindelářová

Právní praktikantka

Katěřina Prčíková

Právní praktikantka

Novinky

občanský zákoník

Velká novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1.1.2021 a povinnosti s tím spjaté

Dne 13.2.2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, který nabude účinnosti dne 1.1.2021 a přináší rozsáhlé změny ve fungování obchodních korporacích a družstev. (Pokračování textu…)

občanský zákoník

Novela občanského zákoníku účinná od 1.7.2020

Dne 1.7.2020 nabude účinnosti zásadní novela občanského zákoníku (zákona č. 163/2020 Sb.), která má dopad na

  • předkupní právo spoluvlastníků,
  • bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (SVJ),
  • nájem nemovitostí.

(Pokračování textu…)

coronavirus

Storno zájezdu do oblastí postižených Koronavirem

V článku naleznete zdarma ke stažení vzor odstoupení od smlouvy o zájezdu.

Od konce roku 2019 a začátku roku 2020 se světem šíří epidemie nového Koronaviru (COVID-19, z angl. COronaVIrus Disease 2019). S jeho postupným rozpínáním do Evropy a přibýváním nemocných i obětí stoupá napětí a panika. (Pokračování textu…)