Náš tým

member

Mgr. František Kubečka

Advokát - partner

725 249 493
member

Mgr. Pavel Prokop

Advokát - partner

724 914 921
member

Mgr. Kateřina Všetíčková

Advokátka

777 551 459
member

Kateřina Hloušková

Asistentka

777 926 144

Kateřina Prčíková

Projektová manažerka
777 658 234

Novinky

občanský zákoník

Významná novela trestních předpisů ohledně zvýšení hranic škody

Na konci července byla schválena další novela trestních předpisů. Tato konkrétní novela by měla mít vliv zejména na výši škody, či majetkového prospěchu, při jehož dosažení se protiprávní jednání stává trestným činem, či míra jeho intenzity, od které se odvíjí výše trestu. (Pokračování textu…)

občanský zákoník

Velká novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1.1.2021 a povinnosti s tím spjaté

Dne 13.2.2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, který nabude účinnosti dne 1.1.2021 a přináší rozsáhlé změny ve fungování obchodních korporacích a družstev. (Pokračování textu…)

občanský zákoník

Novela občanského zákoníku účinná od 1.7.2020

Dne 1.7.2020 nabude účinnosti zásadní novela občanského zákoníku (zákona č. 163/2020 Sb.), která má dopad na

  • předkupní právo spoluvlastníků,
  • bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (SVJ),
  • nájem nemovitostí.

(Pokračování textu…)