Advokátní kancelář s více než 15 letou praxí

Aktuality a zajímavosti v právu

Dovolujeme si Vás informovat, že obchodní rejstřík UK (Companies House) s účinností od 1.5.2024 poměrně dramaticky zvýší poplatky za v podstatě veškeré služby a podání související se založením a správou společností, tedy i LTD společností, které pro naše klienty již několik let zakládáme na klíč a rovněž i spravujeme.

Naše AK již dva roky zastupuje ženu, kterou její bývalý a již zesnulý manžel dosadil do pozice jednatelky v jedné z jeho společností, přičemž až dávno poté naše klientka zjistila, že zde byla dosazena kvůli tomu, že její manžel měl kvůli trestnímu rozsudku zakázáno vystupovat v jakékoliv společnosti jako jednatel. Za dobu, kdy byla naše klientka...

V prvé řadě je nutné si pro účely tohoto článku vymezit pojem oběť trestné činnosti. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestné činnosti, stanovuje, že obětí může být (pouze) fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ("TČ") ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel TČ obohatil. V případě...

Mnoho řidičů se ve svém životě již setkalo s nejednou dopravní nehodou, ať už v postavení pouhého přihlížejícího, nebo v tom horším případě, v postavení účastníka. Právě pro případy, že se osoba dostane do dopravní nehody a dojde tak ke vzniku újmy, kterou musí někdo poškozenému nahradit, existuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem...

Umělá inteligence (AI) hýbe už řadu měsíců světem a stále více advokátních kanceláří zapojuje nejrůznější nástroje AI do svého každodenního provozu. Ačkoliv je AI velmi užitečná, bezesporu skýtá mnoho rizik, což je důvodem, proč se i na úrovni Evropské unie diskutovalo o nutnosti přijetí závazného právního aktu o umělé inteligenci. K odsouhlasení...

Český právní řád pojem "stalking" nezná – neznamená to však, že by takové jednání bylo jakkoli společensky akceptovatelné a že by oběti stalkingu nepojímaly ochrany. S pojmem stalkingu pracuje hojně odborná literatura a můžeme se s ním setkat i v rámci praxe samotných trestních soudů. Jednou z možných definicí stalkingu může být následující...

Není asi žádným překvapením, že jsou spotřebitelé ve vztazích s podnikateli více chráněni, neboť jsou považováni za slabší smluvní stranu. Práva spotřebitelů jsou upravena nejen v občanském zákoníku, ale i v zákoně o ochraně spotřebitele. A právě zákon o ochraně spotřebitele stanovuje povinnost podnikatele vyřídit (a to včetně případné odstranění...

Kontaktujte nás!

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu. 

K&P PARTNERS,  advokátní kancelář, s.r.o.

IČ: 036 90 121

Kateřina Hloušková - office manager

asistentka@kp-partners.cz

+420 777 926 144

BRNO - Česká 31, Brno - střed

Pobočka Na Poříčí 1041/12 (palác YMCA)