Právo nemovitostí

 • Darování nemovitosti spolu s věcnými břemeny pro ochranu a zajištění dožití dárce.
 • Převody nemovitostí.
 • Zřízení služebností.
 • Prohlášení vlastníka – rozdělení domu na bytové jednotky.
 • Změny prohlášení vlastníka.
 • Advokátní úschovy.
 • Kontrola rezervačních smluv.
 • Kompletní právní servis pro realitní kanceláře.

Darování a koupě nemovitosti nejsou běžnými právními úkony, které děláte každý den. Je zapotřebí nemovitost právně zkontrolovat, zjistit potřeby klienta a správně sepsat veškeré listiny. Řízení u Katastrálního úřadu je velice formalistické a téměř žádné chyby nelze napravit. V případě chybného návrhu a listin se návrh musí většinou vzít návrh zpět a je nutno podat bezchybný návrh včetně opravených listin znovu, přičemž musíte znovu uhradit správní poplatek, neboť uhrazený správní poplatek za chybný návrh se nevrací. Eliminujte takové zbytečné výdaje a využijte naši AK k zajištění veškerých služeb a dokumentů souvisejících s podáním do KN.


Ceník

platný od 1.1.2024

Ověření podpisu

je možné na pobočce v Praze i v Brně

100 Kč/osoba

Sepsání či kontrola standardní Kupní smlouvy

3.900 Kč

Sepsání či kontrola standardní Darovací smlouvy

3.900 Kč

Sepsání či kontrola standardní Smlouvy o zřízení věcného břemene

3.900 Kč

Úschova listin

úschova kupní smlouvy, kvitance a dalších listin před podáním na KN

800 Kč

Advokátní úschova kupní ceny

uschovávaná částka (krát) 0,0015 

0,15% z částky

Sepsání či kontrola standardní Zástavní smlouvy

1.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

cena nezahrnuje správní poplatek na KN - 2.000 Kč

1.500 Kč

Příprava a sepsání úschovní smlouvy

2.400 Kč

Odstoupení od rezervační smlouvy s realitní kanceláří

před nastudováním rezervační smlouvy se vybírá záloha ve výši 50% za službu

2.500 Kč

Kontrola developerské smlouvy

při koupi nemovitosti, která je teprve ve výstavbě (developerské projekty)


od 10.000 Kč

uvedené ceny neobsahují 21% DPH

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 • Založení SVJ, změny v SVJ.
 • Sepis stanov, domovního řádu, pozvánek na Shromáždění, zápisů z Výboru a Shromáždění.
 • Zastupování při Shromáždění.
 • Revize smluv s profesionálním správcem či Předsedou.
 • Školení Výboru.

Mnoho SVJ má statutární orgán z řad majitelů bytů. Problematika SVJ je poměrně komplikovaná a statutár nese odpovědnost z výkonu své funkce celým svým majetkem. Je vhodné správně nastavit procesy, listiny a znát svá práva, povinnosti a veškeré záludnosti spojené s výkonem funkce, které Vám vysvětlíme na našem školení.


CENA

 • Hodinová sazba 3.000,- Kč/hod + DPH
 • Školení SVJ 2.500,- Kč/osoba, minimálně 5.000,- Kč + DPH

uvedené ceny neobsahují 21% DPH

Pro více informací ohledně společenství vlastníků jednotek navštivte náš web.

Kontaktujte nás!

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.