Insolvence

Navrátíme Vás zpět do (ekonomického) života.

  • Sepis Insolvenčního návrhu – oddlužení, konkurz, reorganizace.
  • Zastoupíme Vás v celém průběhu insolvenčního řízení, upozorníme na úskalí, překontrolujeme lhůty, kdy je vhodné podat insolvenční návrh.
  • Zastupujeme i věřitele, pro které přihlásíme pohledávku do insolvenčního řízení a poskytneme další právní služby s tímto související.
  • Rovněž poskytujeme i právní poradenství pro insolvenční správce, kteří nemají právní vzdělání.

Aktuality a zajímavosti z oblasti insolvenčního práva 

Investovali jste do dluhopisů GFF Asset s.r.o. a nyní jste zjistili, že tato společnost je vedena v insolvenčním rejstříku? Tato skutečnost může vyvolat mnoho otázek a obav. Co přesně by měli držitelé dluhopisů dělat v této situaci? Zde je několik klíčových kroků a informací, které vám pomohou se orientovat v tomto složitém procesu.

Nechte přihlášku pohledávky na nás!