Ceník

(od 2. ledna 2024)

uvedené ceny neobsahují 21% DPH

Úvodní konzultace

jedná se o telefonické nebo emailové seznámení se s vašim případem, kde probereme možnosti spolu s řešením vaší záležitosti a sdělíme případné finanční náklady. Součástí úvodní konzultace není právní poradenství.

zdarma

Hodinová sazba (soudní spory, obhajoba)

v případě cestovného je účtována třetinová hodinová sazba

3.000 Kč

1.000 Kč

Ověření podpisu

je možné na pobočce v Praze i v Brně

100 Kč

1 podpis

Advokátní úschova kupní ceny

uschovávaná částka (krát) 0,0015

0,15% z částky, 

nejméně však 2.400 Kč

Úschova listin

Úschova kupní smlouvy, kvitance a dalších listin před podáním na KN 

800 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

klient si sám podává návrh na KN, kde hradí kolek 2.000 Kč 

1.500 Kč

Sepsání či kontrola standartní Zástavní smlouvy

bankovní zástava - nejčastěji hypotéka

1.900 Kč

Příprava a sepsání úschovní smlouvy

2.400 Kč

Odstoupení od rezervační smlouvy s realitní kanceláří

před nastudováním rezervační smlouvy se vybírá záloha ve výši 50% za službu

2.500 Kč

Sepsání či kontrola standartní Kupní smlouvy

nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 10ti normostran

3.900 Kč

Sepsání či kontrola standartní Darovací smlouvy

včetně ověření možnosti darovat a prověření osoby dárce a obdarovaného 

3.900 Kč

Sepsání či kontrola standartní Smlouvy o zřízení věcného břemene

3.900 Kč

Kontrola developerské smlouvy

při koupi nemovitosti, která je teprve ve výstavbě (developerské projekty)

od 10.000 Kč

Vypracování a podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů

+ 175,-Kč za každou českou fyzickou osobu zapisovanou osobu do evidence

+ 250,-Kč za každou zahraniční fyzickou osobu zapisovanou do evidence

+ 350,-Kč za každou právnickou osobu zapisovanou do evidence

2.000 Kč

+ kolek 4.000 Kč

Rešerše ochranné známky v ČR nebo EU

2.500 Kč

Vyplnění a podání přihlášky ochranné známky v ČR

Zápis do tří kategorií výrobků/služeb, za každou další kategorii + 500 Kč

6.000 Kč

+ 5.000 Kč kolek

Vyplnění a podání přihlášky ochranné známky v EU

Zápis do jedné kategorie výrobků/služeb, za každou další kategorii + 50 až 150 EUR

9.000 Kč

+ 850 EUR kolek

Založení společnosti s ručením omezeným

V ceně je příprava všech dokumentů, ohlášení volných živností, podání a zastupování před obchodním rejstříkem.

6.000 Kč

+ notářské a soudní poplatky

Likvidace s.r.o. (čistá "skořápková" společnost)

cena neobsahuje notářské, soudní ani správní poplatky

od 19.900 Kč

+ poplatky

Sepis a kontrola obchodních podmínek

dle skutečné časové náročnosti a komplikovanosti požadavků klienta

od 6.000 Kč

Školení v oblasti spotřebitelského práva

minimálně však 10.000 Kč 

2.500 Kč/osoba

Sepis a kontrola dokumentace dle GDPR

dle skutečné časové náročnosti a komplikovanosti požadavků klienta 

od 10.000 Kč