Rodinné právo

  • Poradíme Vám ohledně textace tzv. předmanželské smlouvy a následně vše zařídíme u notáře tak, abyste k němu pouze přišli a připravené dokumenty podepsali - spolupracujeme s notáři napříč Českou republikou.
  • Zastoupíme Vás v rozvodovém řízení (ať už sporném či nesporném, tzv. rozvod dohodou)
  • Zastoupíme vás v řízení o svěření dítěte do péče a určení výživného, jakož i o změnách režimu péče o děti a změnách výživného.
  • Sepíšeme pro vás dohodu o vypořádání společného jmění manželů, případně vás budeme zastupovat v soudním řízení o vypořádání SJM.

Klientům vysvětlíme rozdíl mezi sporným a nesporným rozvodem, kdy v případě nesporného rozvodu připravíme veškeré dohody a navrhneme spravedlivé vypořádání SJM a určení výše výživného.

Dědické právo

Zajistěte si, jak bude naloženo s Vaším majetkem po Vaší smrti.

  • Poskytneme vám právní poradenství týkající se dědického práva.
  • Sepis závěti, jednání s notářem, vložení do centrální registru závětí
  • Vydědění.
  • Zastupování v dědickém řízení
  • Založení svěřenského fondu.

Naložte se svým majetkem dle svých představ již za svého života.Aktuality a zajímavosti z oblasti rodinného práva

V lednu 2024 jsme se zúčastnili velmi zajímavého a přínosného celodenního školení na téma aktuální judikatury Ústavního soudu v ČR ve věcech výchovy a výživy k nezletilým dětem. Školení poutavě vedl přímo jeden z ústavních soudců, JUDr. Jirsa, který se této problematice v rámci svého působení na Ústavním soudu věnuje.

S novým rokem přichází mnoho změn v oblasti rodinného práva, např registrované partnerství bude možné nově uzavřít na kterékoliv radnici a nebudete muset cestovat k jedné ze 14-ti vybraných matrik. Ohledně sňatků se rozšiřuje okruh osob, které mohou být oddávajícím, a to o poslance a senátory.

Kontaktujte nás!

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.