Trestní právo

 Na správném výběru obhájce záleží, protože špatným výběrem riskujete to nejcennější - vlastní svobodu.

  • Zastupujeme nejen obviněné v rámci trestního řízení, ale i poškozené.
  • U obviněného doporučujeme mít právní zastoupení již od zadržení a prvního výslechu, aby advokát dohlédl nad správným vedením výslechu, pokládanými otázkami, a to ať již obviněnému, tak případným svědkům, popřípadě proti nevhodným otázkám podával námitky. Advokát také dohlédne na zákonnost opatřených důkazů a v neposlední řadě na chyby znaleckých posudků. Právě dohled zkušeného advokáta nad celým trestním řízením zamezí procesním a dalším chybám, které mohou způsobit u obviněného vyšší trest či u poškozeného nižší náhradu škody.
  • Jsme přítomni u všech úkonů (výslech obviněného, výslech svědků, hlavní líčení u soudu, atd.)
  • V případě posouzení obsahu spisu můžeme vyjednat uzavření Dohody o vině trestu se státním zástupcem, tedy trestní věc vůbec nemusí jít až k soudu.
  • A v neposlední řadě za Vás sepíšeme návrh na podmínečné propuštění z výkonu trestu.
  • U poškozených dohlížíme na uplatnění veškerých nároků v rámci trestního řízení (nejčastěji ušlý zisk, bolestné, ztížení společenského uplatnění a další materiální a nemateriální újmy).
  • Jste-li obětí trestného činu dle zákona o obětech trestných činů, zajistíme Vám úhradu advokáta od státu dle vyhlášky.
  • Dohlédneme na správné položení otázek pro znalecké zkoumání materiální i nemateriální újmy a průběhu skutku.

Aktuality a zajímavosti z oblasti trestního práva

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník upravuje pod § 354 protiprávní jednání zvané jako nebezpečné pronásledování. Pod tímto pojmem se dá představit mnoho situací, nejčastěji však půjde o jednání, které širší veřejnost zná jako tzv. "stalking".

Z toho důvodu byla vládou projednávána a ke konci roku 2023 i schválena definice nová tohoto trestného činu a za předpokladu, že novela trestního zákoníku projde legislativním procesem beze změny, budou naplňovat zákonnou definici znásilnění i taková jednání, která budou spočívat v nesouhlasném pohlavním styku, tedy podle zásady "ne znamená ne"....

Pod pojmem trestního oznámení si můžeme představit písemný záznam o skutečnosti, která má charakter trestného činu. Trestní oznámení může podat kdokoliv, nejen osoba poškozená. Jedná se tak o podnět vedoucí k případnému zahájení trestního stíhání.

Kontaktujte nás!

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.