Civilní právo

Vyhraje ten, kdo ví, jak a kdy bojovat a kdy se raději dohodnout smírně.

  • specializujeme se na vymáhání pohledávek od převzetí případu až po exekuční vymáhání plnění,
  • žaloby o určení vlastnictví, vydržení
  • žaloby o zřízení věcného břemene
  • žaloby o určení neplatnosti smluv či jiného právního jednání
  • žaloby o náhradu škody, a to i imateriální (újma na zdraví, ztížení společenského postavení – trvalé následky)
  • žaloby o vydání bezdůvodného obohacení

Soudní řízení je poměrně formalistické a je zapotřebí správně a včas učinit veškeré procesní úkony, jinak k nim nemůže být přihlédnuto, proto je vhodné být u každého soudního řízení zastoupen advokátem. Zastoupení advokátem má může ušetřit nemalé finanční prostředky a pomoci k výhře v soudním sporu.

Aktuality a zajímavosti z oblasti civilního práva

Doposud bylo zákonné pojištění povinného ručení u osobních automobilů uzavíráno na minimální limit pojistného plnění na částku 35.000.000,- Kč. Od roku 2024 však dochází k zásadní změně, kdy se minimální limit pojistného plnění mění na částku 50 miliónů.

Řidičský průkaz skupiny B lze získat již od 17-ti let. Řidič mladší 18-ti let však může řídit pouze pod dohledem zkušeného mentora. Mentor musí splňovat kvalifikační předpoklady, musí sedět v autě s řidičem a nesmí být pod vlivem návykové látky.

Elektronický platební rozkaz je zkrácené soudní řízení, ve kterém se poškozený domáhá finančního plnění. Pokud je poškozený v právu a doloží důkazy o vzniklé škodě, soud nařídí žalované osobě uhradit žalobci požadovanou částku a to do 15ti dnů od doručení Elektronického platebního rozkazu (jinak i "EPR"). Pokud žalovaná strana ve stanovené lhůtě...

Kontaktujte nás!

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.