Civilní právo

Vyhraje ten, kdo ví, jak a kdy bojovat a kdy se raději dohodnout smírně.

  • specializujeme se na vymáhání pohledávek od převzetí případu až po exekuční vymáhání plnění,
  • žaloby o určení vlastnictví, vydržení
  • žaloby o zřízení věcného břemene
  • žaloby o určení neplatnosti smluv či jiného právního jednání
  • žaloby o náhradu škody, a to i imateriální (újma na zdraví, ztížení společenského postavení – trvalé následky)
  • žaloby o vydání bezdůvodného obohacení

Soudní řízení je poměrně formalistické a je zapotřebí správně a včas učinit veškeré procesní úkony, jinak k nim nemůže být přihlédnuto, proto je vhodné být u každého soudního řízení zastoupen advokátem. Zastoupení advokátem má může ušetřit nemalé finanční prostředky a pomoci k výhře v soudním sporu.

Aktuality a zajímavosti z oblasti civilního práva

S účinností od 1.1.2014 nový občanský zákoník a nový katastrální zákon uložil katastrálním úřadům povinnost shromáždit údaje o všech nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky a předat je Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úřad je zveřejnil na svém webu a také je sdílel s dotčenými obcemi, které rovněž tyto údaje...

Naše AK se často setkává s tím, že se spoluvlastníci bytových domů mylně domnívají, že nejdříve musí vymezit jednotky a nechat je zapsat do katastru nemovitostí a až následně mohou vypořádat podílové spoluvlastnictví, tedy fakticky si rozdělit vlastnictví jednotlivých vymezených jednotek.

Doposud bylo zákonné pojištění povinného ručení u osobních automobilů uzavíráno na minimální limit pojistného plnění na částku 35.000.000,- Kč. Od roku 2024 však dochází k zásadní změně, kdy se minimální limit pojistného plnění mění na částku 50 miliónů.

Kontaktujte nás!

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.