Právo duševního vlastnictví

Ochranné známky a právo duševního vlastnictví

Chcete si chránit jedinečný název svého výrobku či vzhled svého loga? Chcete být v očích svých klientů, obchodních partnerů, ale i konkurence nepřehlédnutelní? Toužíte po tom, abyste v souvislosti s vaší službou, výrobkem či vzhledem vašeho loga mohli používat magický symbol ®? Poskytneme vám kompletní právní poradenství týkající se možností zápisu ochranné známky, a to nejen na vnitrostátní úrovni, ale i na úrovni EU. Rovněž Vám můžeme poradit s grantem na správní poplatky za ochranné známky, kdy můžete získat až 75% vynaložených prostředků zpět.


CENA

  • Rešerše ochranné známky v ČR nebo EU  - 2.500 Kč
  • Vyplnění a podání přihlášky ochranné známky v ČR -  6.000,-Kč
  • Správní poplatek za podání přihlášky české ochranné známky včetně tří kategorií výrobků/služeb 5000,-Kč, + za každou další kategorii 500 Kč
  • Vyplnění a podání přihlášky ochranné známky v EU -  9.000,-Kč
  • Správní poplatek za podání přihlášky EU OZ včetně jedné kategorie výrobků/služeb 850 EUR kolek, za každou další kategorii + 50 až 150 EUR dle počtu přihlašovaných tříd
  • Zpracování a podání žádosti o grant -  2.000,-Kč
  • Zaslání žádosti o výplatu z grantu - 1000,-Kč

uvedené ceny neobsahují 21% DPH

Aktuality a zajímavosti z oblasti práva duševního vlastnictví

Umělá inteligence (AI) hýbe už řadu měsíců světem a stále více advokátních kanceláří zapojuje nejrůznější nástroje AI do svého každodenního provozu. Ačkoliv je AI velmi užitečná, bezesporu skýtá mnoho rizik, což je důvodem, proč se i na úrovni Evropské unie diskutovalo o nutnosti přijetí závazného právního aktu o umělé inteligenci. K odsouhlasení...

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zabývá přihlašování ochranných známek, a to nejen na území ČR, ale i ochranných známek EU. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví poskytuje pro malé a střední podniky dotace za účelem zefektivnění jejich podnikání, kdy na základě udělené dotace je Vám následně proplaceno až 75% částky za uhrazené správní...

Může jím být název firmy, pojmenování výrobku nebo slogan. Slovní známka neobsahuje žádnou grafickou úpravu, font nebo obrázek. Jedná se skutečně "jen" o slovo, tak jak jej běžně vyslovujete např. Molitan

Kontaktujte nás!

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.