Svěřte nám svůj případ!

Zhodnotíme jej a navrhneme možné řešení

Z praxe naší advokátní kanceláře

Každý zaměstnanec se může v životě dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoci od advokáta. Proč mu tedy raději nad rámec, či namísto tradičních zaměstnaneckých benefitů jako jsou stravenky, Flexi Pass, Multisport karta apod. nedopřát benefit, který ho může skutečně zachránit v celé řadě nepříjemných situací? Řeč je o novém konceptu, jenž jsme...

Ve sporech s realitními kancelářemi máme vysokou úspěšnost - naším největším nepřítelem je pouze čas. Odstoupení od smlouvy musí být podáno ve lhůtě a také z právně správných důvodů. Nehledejte na internetu vzor na odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - stačí jedna chyba a složenou zálohu zpět neuvidíte.

Od roku 2020 je možné za jistých podmínek získat z vězení tzv. trvalou či podmíněnou propustku. To znamená, že můžete dosáhnout podmíněného propuštění za předpokladu, že splníte celou řadu podmínek. Pro podání žádosti je nutno dbát na mnoho úředních formalit, které zvýší pravděpodobnost úspěšného podmínečného propuštění vašeho blízkého.

Nečekaná ztráta zaměstnání je stresující. Pokud však nesouhlasíte s důvodem, pro který jste byli propuštěni, nebo jste dostali výpověď během pracovní neschopnosti, či vám byla výpověď doručena na pracovišti a ne poštou - můžete se bránit. To vše mohou být důvody pro neplatnost výpovědi.

Dohoda o vině a trestu dává možnost se dohodnout se státnímu zástupci a obviněnému na konkrétním trestu. Většinou pak neprobíhá celé jednání před soudem a dohodu jen soud schválí nebo neschválí. Tato dohoda je v českém trestním řádu od roku 2012 a v roce 2020 prošla novelizací. Známá a používaná je především v anglosaských zemích. U nás se zatím...

Odmítnutí dechové zkoušky je závažným přestupkem se závažnými důsledky. Nicméně máte právo odmítnout dechovou zkoušku Policii ČR. Jedná se zákaz donucování k sebeobviňování. V takovém případě je však automaticky považováno, že jste pod vlivem, avšak pouze do hodnoty 1 promile.

Bezplatná konzultace

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu. 

KUBEČKA & PROKOP advokátní kancelář s.r.o.

IČ: 036 90 121

Pobočka PRAHA

Kladská 5, Praha 2 - Vinohrady

Pobočka BRNO

Česká 31, Brno - střed

Kateřina Hloušková - advokátní asistentka

asistentka@kp-partners.cz

+420 777 926 144