Je definováno jako řízení vozidla na veřejných komunikacích osobou, která nemá řidičský průkaz, nebo řidičský průkaz neodpovídá třídě, do které je vozidlo zařazeno, nebo osobou, které byl řidičský průkaz odňat nebo pozastaven, nebo která má pozastavené právo řídit na území ČR.

V případě nutné obhajoby, kdy obviněný musí mít obhájce ze zákona, avšak si jej ve stanovené lhůtě nezvolí, mu bude stanoven soudem. Tento advokát je poté obhájcem ex offo. Obviněný musí mít obhájce například, je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům, dále koná-li se řízení o trestném činu, za...