V případě nutné obhajoby, kdy obviněný musí mít obhájce ze zákona, avšak si jej ve stanovené lhůtě nezvolí, mu bude stanoven soudem. Tento advokát je poté obhájcem ex offo. Obviněný musí mít obhájce například, je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům, dále koná-li se řízení o trestném činu, za...