Jak se bránit stalkingu?

18.01.2021

Stalking trestným činem, který je kvalifikován jako nebezpečné pronásledování. Za stalking lze považovat opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, skype, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby. 

Projevy stalkingu

  • demonstrování moci a síly (přímé či nepřímé výhrůžky) pronásledování oběti cestou do práce, na nákup, pronásledování autem, čekání na oběť před domem
  • stalker označuje sám sebe za oběť a předstírá, že se mu oběť mstí
  • snaha poškodit pověst oběti, očernit ji šířením nepravdivých informací v okolí

Na koho se obrátit?

  • Informujte své blízké o pronásledování a totožnosti stalkera
  • Kontaktovat můžete Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz
  • Centrum právní pomoci www.centrumpravnipomoci.cz
  • Je-li jednání pronásledovatele takové, že ve Vás vzbuzuje strach kontaktujte Policii ČR
  • Trestního obhájce, který podá trestní oznámení a žalobu.


Jak Vám může KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář pomoci?

Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. V rámci žaloby na ochranu osobnosti můžete žádat upuštění od neoprávněného zásahu anebo odstranění jeho následku. Chránit Vaši osobnost mohou dokonce i po Vaší smrti Vaše osoby blízké, což je např. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner či osoba s Vámi trvale žijící.

Kolik to bude stát?

Sepsání žaloby a zastoupení v řízení většinou představuje pro advokáta rozsah práce mezi 5ti až 10ti hodinami. Sazba advokátní kancelář je 3.000,-Kč/hod. + DPH. V rámci svých zkušeností dokážeme odhadnout tento rozsah přesněji, pokud se seznámíme se spisem.

Právní konzultace

Chcete razantní reakci na chování stalkera? Rádi Vám pomůžeme bránit své základní lidské právo.