Co je to trestný čin s následkem ublížení nebo těžké újmy na zdraví?

02.02.2021

Ublížení na zdraví je trestným činem pokud je narušena tělesná integrita, nebo celkové zdraví člověka a poškozený potřebuje ke své léčbě nejméně 7 dnů. Následně se ublížení posuzuje podle důsledků zranění, které nastala jako: traumatické zranění, vážné poškození zdraví, nebo potrat. 

Těžká újma na zdraví je když poškozený potřebuje lékařskou péči delší než 6 týdnů, nebo když oběť přijde o orgán, nebo smysl, má trvalou duševní nebo tělesnou poruchu.

Trest odnětí svobody může být u ublížení na zdraví až 3 roky a u těžkého ublížení na zdraví až 10 let. Pokud je způsobena smrt oběti, může být trestní sazba až 10 let u ublížení na zdraví a až 16 let u těžkého ublížení na zdraví. 

Jak Vám může KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář pomoci?

Jako advokátní kancelář v trestním právu poskytujeme pomoc, poradenství a zastupování v průběhu celého trestního řízení. V průběhu obžaloby a soudního řízení jako trestní obhájce vytváříme strategii, vypracováváme návrhy na zrušení nebo nahrazení předběžných opatření či návrhy žádostí o předběžné propuštění klienta pod soudním dohledem.

Kolik to bude stát?

Z našich zkušeností je v běžných případech trestní obhajoba včetně vyjednání podmíněného zastavení trestního stíhání nebo dohody o vině a trestu a zastoupení před soudem vyřešena do deseti hodin právní služby. Naše odměna je cca 30.000 Kč + DPH. Pro přesnější kalkulaci se však musíme seznámit s vaším případem a trestní historií. 

Mám zájem o konzultaci online