Co dělá trestní obhájce?

18.01.2021

Naše advokátní kancelář Vás řádně a zkušeně provede trestním řízením, ať již se jedná o podání vysvětlení, fázi zahájení trestního řízení, fázi před sdělením obvinění, u prvního podání vysvětlení či řízení před soudem.

Právo na obhajobu a spravedlivý proces je jedním ze základních prvků demokratického právního státu. Z toho vyplývá, že má být zajištěna ochrana práv všech jednotlivců. Z tohoto důvodu naše advokátní kancelář poskytuje všestrannou právní pomoc a využívá k tomu všech zákonných prostředků. Mějte tak situaci pod kontrolou s naším obhájcem v zádech!

Osoba obhájce v trestním řízení, kterým může být pouze advokát, sehrává důležitou a často klíčovou roli tím, že Vás v takovém řízení provádí krok po kroku, hledí na dodržování spravedlivého procesu a představuje tak pozici zásadního a nepostradatelného článku, neboť trestní řízení bývá často nepříliš příjemnou životní zkušeností.

Naše advokátní kancelář Vám zajistí pomoc ve všech fázích trestního řízení. Advokát Vás provede všemi jeho fázemi: a to od podání vysvětlení na policii, po zahájení trestního stíhání rovněž pak jako Váš obhájce až po řízení vykonávací, a bude-li třeba, i v dovolacím řízení.

Mohlo by se zdát, že při prvním kontaktu s PČR, využití služeb obhájce není potřeba (ať už se jedná např. o podání vysvětlení, výslechu, zaslaném sdělení obvinění). Avšak rozhodnutí obhájce najmout bývá mnohdy klíčovou volbou, která se dále promítne v případné další fázi řízení. A právě jeho najmutím lze mnohdy další pokračování v trestním řízení odvrátit. PČR od počátku jedná s advokátem, který má veškeré úkony pod svým drobnohledem a kontrolou.

V přípravném řízení (i ve všech dalších stádiích trestního řízení) je obhájce oprávněn od policie požadovat kopie dokumentů, nahlížet do spisu i požadovat informace o plánovaných úkonech. Obhájce svým působením přispívá k řádnému objasnění věci.

Při samotném výslechu je obhájce přítomen a jeho průběhu má klient možnost se se svým obhájcem radit (jedná se o tzv. formální obhajobu). Nejenže má obhájce právo klást svědkům otázky (čímž napomáhá k objasnění případu), může rovněž klást námitky proti způsobu, jakým je výslech veden - zabrání tak kladení nedovolených typů otázek a dohlídne na zákonný průběh tohoto úkonu.

Obhájce svou klíčovou roli dále sehraje i během hlavního líčení před soudem, kdy primárně dohlíží na zákonnost řízení, zabraňuje případným manipulativním dotazům.

Jak Vám může advokátní kancelář KUBEČKA & PROKOP pomoci?

V případě spáchání trestného činu nabízíme taktéž pomoc s vyjednáním nižšího trestu a to využitím institutu dohody o vině a trestu, dohody o narovnání, či podmíněním zastavením trestního stíhání, čímž dojde k vyjednání nejlepších podmínek pro klienta.

Často naši klienti spáchají čin, který nutně nemusí být klasifikován jako trestný čin, nebo případně takový čin spáchají v době, kdy existují okolnosti vylučující protiprávnost (jednání v sebeobraně) či trestný čin vůbec nezavinili. Ve všech zmíněných případech je nutné nalézt takového obhájce, který v případě nezákonného trestního stíhání bude obratem uplatňovat náhradu škody a zadostiučinění.

V jakých věcech nejčastěji zastupujeme?

  • krádeže, loupeže
  • sexuální trestné činy, týrání
  • majetková kriminalita a drogová kriminalita
  • dále též např. v případě požití alkoholu za volantem (cca 12.000, - Kč + DPH)
  • v případě dopravních nehod (cca 15.000 Kč + DPH)

Cena: smluvní či hodinová sazba 3.000, - Kč + DPH + hotové výdaje

Potřebujete trestního obhájce?