Ze sporové praxe naší advokátní kanceláře

Naše advokátní kancelář využívá pro právní služby výhradně evropské banky s prokazatelnou evropskou vlastnickou strukturou, které jsou povinně zapojeny do tzv. Garančního systému finančního trhu.

Ve sporech s realitními kancelářemi máme vysokou úspěšnost - naším největším nepřítelem je pouze čas. Odstoupení od smlouvy musí být podáno ve lhůtě a také z právně správných důvodů. Nehledejte na internetu vzor na odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - stačí jedna chyba a složenou zálohu zpět neuvidíte.

Nečekaná ztráta zaměstnání je stresující. Pokud však nesouhlasíte s důvodem, pro který jste byli propuštěni, nebo jste dostali výpověď během pracovní neschopnosti, či vám byla výpověď doručena na pracovišti a ne poštou - můžete se bránit. To vše mohou být důvody pro neplatnost výpovědi.

Každý zaměstnanec se může v životě dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoci od advokáta. Proč mu tedy raději nad rámec, či namísto tradičních zaměstnaneckých benefitů jako jsou stravenky, Flexi Pass, Multisport karta apod. nedopřát benefit, který ho může skutečně zachránit v celé řadě nepříjemných situací? Řeč je o novém konceptu, jenž jsme...

Konkurenční doložka je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, že po ukončení poměru se zaměstnanec zdrží výkonu konkurenční činnosti. Přiměřené peněžité vyrovnání musí být nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Konkurenční doložku lze sjednat nejdéle po dobu 1 roku.