Ze sporové praxe naší advokátní kanceláře

Mnoho řidičů se ve svém životě již setkalo s nejednou dopravní nehodou, ať už v postavení pouhého přihlížejícího, nebo v tom horším případě, v postavení účastníka. Právě pro případy, že se osoba dostane do dopravní nehody a dojde tak ke vzniku újmy, kterou musí někdo poškozenému nahradit, existuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem...