Ze sporové praxe naší advokátní kanceláře

Ve sporech s realitními kancelářemi máme vysokou úspěšnost - naším největším nepřítelem je pouze čas. Odstoupení od smlouvy musí být podáno ve lhůtě a také z právně správných důvodů. Nehledejte na internetu vzor na odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří - stačí jedna chyba a složenou zálohu zpět neuvidíte.

Nečekaná ztráta zaměstnání je stresující. Pokud však nesouhlasíte s důvodem, pro který jste byli propuštěni, nebo jste dostali výpověď během pracovní neschopnosti, či vám byla výpověď doručena na pracovišti a ne poštou - můžete se bránit. To vše mohou být důvody pro neplatnost výpovědi.

Konkurenční doložka je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, že po ukončení poměru se zaměstnanec zdrží výkonu konkurenční činnosti. Přiměřené peněžité vyrovnání musí být nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Konkurenční doložku lze sjednat nejdéle po dobu 1 roku.