Postavení pojišťovny škůdce při dopravní nehodě a přímý nárok poškozeného na odškodnění

26.03.2024

Mnoho řidičů se ve svém životě již setkalo s nejednou dopravní nehodou, ať už v postavení pouhého přihlížejícího, nebo v tom horším případě, v postavení účastníka. Právě pro případy, že se osoba dostane do dopravní nehody a dojde tak ke vzniku újmy, kterou musí někdo poškozenému nahradit, existuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak známé jakožto tzv. povinné ručení.

Povinné ručení je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. a jedná se o zákonem povinně stanovené pojištění, které si musí zařídit obecně každý vlastník motorového vozidla (auto, motorka, aj.). Z tohoto pojištění se při dopravní nehodě způsobené pojištěným vozidlem hradí poškozenému primárně újma na zdraví, majetku, ale třeba i náklady právního zastoupení pro uplatnění výše uvedených nároků.

Poškození se často mylně domnívají, že se se svým nárokem mohou obrátit pouze na škůdce, tedy toho, kdo dopravní nehodu způsobil. Co se však stane, když tato osoba není schopna, či spíše ochotna újmu, která je často v řádů statisíců až milionů, poškozenému odškodnit (např., když je škůdce v insolvenci či ve výkonu trestu odnětí svobody)? V takových případech "zákon o povinném ručení" poškozenému umožňuje dle § 9, aby se poškozený obrátil se svým nárokem přímo na pojistitele, tedy pojišťovnu škůdce. Tímto krokem tak mohou poškození "obejít" nesolventní škůdce a vymoci si svoje odškodnění. Toto ustanovení představuje specifickou výjimku z pravidla, kdy v případě jiných druhů pojištění vztah (nárok) mezi poškozeným a pojišťovnou škůdce obecně nevzniká.

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy Vám dopravní nehodou vznikla újma, ale není zde nikdo, kdo je ochoten Vám ji vyplatit, nezoufejte. Obraťte se na našich advokátní kancelář, která Vás bude zastupovat před pojišťovnou, uplatní za Vás nárok na náhradu újmy a zajistí, aby Vám byla uhrazena v opravdové výši, na jakou máte právo.