Sdílením odkazů na internetu můžete porušovat zákon

19.08.2021

Všichni sdílíme a znovu publikujeme online obsah, ale kolik z nás myslí na práva duševního vlastnictví těch, kteří tento obsah vytvořili?

Webové stránky mohou obsahovat obrázky, videa, hudbu, texty atd. které mohou být chráněny autorským právem, které zejména spočívá v právu rozhodovat o tom, zda, jakým způsobem a kdy bude výtvor zveřejněn, v právu domáhat se dodržení celistvosti výtvoru a bránit se jakékoli změně, jakož i poškození tvůrčího díla, pokud poškozuje čest nebo pověst autora.

Nejjednodušším způsobem, jak se vyhnout porušení autorských práv, je vyžádat si souhlas této osoby. Ale v oceánu informací na internetu se však s největší pravděpodobností dostanete do situace, kdy není možné dohledat původce díla.


Soudní dvůr Evropské unie z stanovil 2 podmínky: