Proč je vhodné, aby se oběť trestné činnosti obrátila na advokáta?

14.05.2024

Oběť trestné činnosti je často stresována, že musí chodit k výslechům a stále dokola vzpomínat na svoje trauma, které ji bylo způsobeno trestnou činností.

Právě advokát poškozenému pomůže nejen u jednotlivých právních úkonů, ale také mu poskytne psychickou podporu a zajistí, aby se poškozenému citlivě chovali i všichni účastníci trestního řízení, tedy orgán činný v trestním řízení (Policie, Státní zástupce), svědci a obviněný (pachatel trestné činnosti)

Mnoho lidí si myslí, že si advokáta nemůže dovolit, ale opak je pravdou. V případě, že bude pachatel trestného činu odsouzen a uznán vinným, můžete se přihlásit i s nárokem na náhradu nákladů advokáta, kterého Vám bude muset odsouzený uhradit.

Advokát dále dohlédne na přihlášení všech materiálních i nemateriálních nároků na náhradu škody, takže je zde vysoká pravděpodobnost, že odsouzený Vám bude muset uhradit mnohem větší náhradu škody, než když se budete zastupovat sami.

Oběti trestné činnosti se často zapomenou přihlásit se svým nárokem na náhradu škody.

Poškození trestný činem často ani neví, že se mohou v rámci trestního řízení přihlásit s nárokem na náhradu škody, kterou bude muset viník uhradit.

Rozlišujeme dva typy nároků, a to majetkovou a nemajetkovou újmu. Níže uvádíme příklady.

Nejčastější nároky na náhradu škody tvoří náhrada majetkové a nemajetkové újmy, a to například:

Nejčastější majetkovou újmu tvoří, a to:

  • - ušlý zisk
  • - náklady léčby
  • - cestovné
  • - náhrada za ztrátu na výdělku do budoucna (tedy až do důchodového věku)
  • - náhrada poškozených věcí
  • - ošetřovné
  • - náhrada nákladů právního zastoupení v trestním řízení

Nejčastější nemajetkovou újmu tvoří, a to:

  • - bolestné
  • - ztížení společenského uplatnění
  • - náhrada psychické újmy, a to nejen pro přímo poškozeného, ale i pro rodinné příslušníky.


Stali jste se obětí trestného činu a hledáte odbornou pomoc v oblasti trestního práva? Neváhejte se na nás obrátit!