Aktuality a zajímavosti z oblasti rodinného práva

V lednu 2024 jsme se zúčastnili velmi zajímavého a přínosného celodenního školení na téma aktuální judikatury Ústavního soudu v ČR ve věcech výchovy a výživy k nezletilým dětem. Školení poutavě vedl přímo jeden z ústavních soudců, JUDr. Jirsa, který se této problematice v rámci svého působení na Ústavním soudu věnuje.

S novým rokem přichází mnoho změn v oblasti rodinného práva, např registrované partnerství bude možné nově uzavřít na kterékoliv radnici a nebudete muset cestovat k jedné ze 14-ti vybraných matrik. Ohledně sňatků se rozšiřuje okruh osob, které mohou být oddávajícím, a to o poslance a senátory.