Novela zákona o státní sociální podpoře a změny v rodičovském příspěvku

18.01.2024

Dne 1. 1. 2024 nabyla účinnosti očekáváná novela zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, která mimo jiné mění výši jedné ze základních dávek, která je tímto zákonem upravována, a to rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek je dávka ze systému státní sociální podpory určená rodinám s nezaopatřenými. dětmi. Prostřednictvím této dávky stát přispívá rodinám na krytí nákladů spojených s výchovou a výživou nejmladších dětí v rodině.

Do této chvíle byla celková výše rodičovského příspěvku pro děti narozené do 31. 12. 2023 (včetně) stanovena na 300 000 Kč (v případě narození vícerčat na 450 000 Kč). To se však novelou změnilo a výše rodičovského příspěvku pro děti narozené od 1. 1. 2024 (včetně) teď činí 350 000 Kč na nejmladší dítě v rodině (v případě vícerčat až 525 000 Kč). Rovněž došlo ke změně tzv. podpůrčí doby, kdy maximální doba poskytování rodičovského příspěvku byla snížena a je tak momentálně možné dávku čerpat pouze do 3 let věku dítěte (případně dětí), místo dřívějších 4 let věku dítěte.

Čerstvě nastalí rodiče se tak mohou těšit na nemalé zvýšení příjmů po dobu prvních 3 let výchovy jejich dítěte. O dávku si může oprávněný rodič zažádat jak osobně na příslušné pobočce (dle místa skutečného pobytu) Úřadu práce, popř. korespondenčně poštou, e-mailem, datovou schránkou, nebo online na webových stránkách ÚP.