VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ Z POVINNÉHO RUČENÍ


Na co máte nárok:

 • Náhrada škody na vozidle
 • Náhrada za opravu vozidla či vyplacení totální škody (tedy hodnoty vozidla)
 • Náhrada škoda na dalších věcech
 • např. za rozbité věci nacházející se uvnitř vozu způsobené havárií
 • Náhrada lékařské péče
 • náklady na zdravotní péči, léky, zdravotní pomůcky, dopravu, atd…
 • Náhrada ušlého zisku
 • rozdíl mezi skutečným příjmem (nemocenská, změna pracovního zařazení z důvodu pracovního úrazu, atd.) a potencionálním příjmem, kterého byste dosahoval, kdyby k dopravní nehodě nedošlo
 • Náhrada za bolestné
 • Bolestné vyčíslené dle zprávy lékaře, popřípadě znaleckým posudkem
 • Náhrada za ztížení společenského uplatnění
 • Nemožnost vést plnohodnotně dosavadní způsob života, nemožnost dělat dosavadní koníčky, péče o rodinu, zamřená dovolená, apod.
 • Jiné nemateriální újmy vyjádřené v penězích

Pomůžeme vám přihlásit škodu u pojišťovny viníka.

Pokud jste nehodu nezavinil a pojišťovna viníka nehody vám nechce uhradit celou škodu, přičemž argumentuje spoluúčastí, amortizací, vyšší mocí atd., je správný čas obrátit se na odborníky.

Pojišťovny se při plnění vykrucují.

Pojišťovna obvykle nechce, jak se říká, "zaplatit pojistku", a pouze spoléhá na to, že se pojištěný (nebo ten, komu byla způsobena škoda) neozve nebo nebude bránit.

 • Vyslechneme vás a dle vámi dodaného vyjádření vám řekneme, na co všechno máte nárok, aby se nestalo, že některý z nároků opomenete.
 • Zastoupíme vás při přihlášením škody u pojišťovny viníka nehody a dále v celém řízení.
 • Pomůžeme vám také uplatnit vaše práva jakožto poškozeného v trestním řízení, pokud viník svým jednáním (trestným činem) způsobil škodu na vašem zdraví, či majetku.

VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ Z VAŠICH POJIŠTĚNÍ


Existuje mnoho druhů životních i neživotních pojištění a zároveň mnoho druhů nesmyslných a vymyšlených výmluv pojišťoven.

Zastoupíme vás s přihlášením škody u pojišťovny a případně dále v celém řízení u soudu.

Pomůžeme vám s:

 • uplatněním škody na zdraví,
 • úrazovým pojištěním, životním pojištěním,
 • škody způsobené trestným činem,
 • cestovním pojištěním,
 • pojištěním odpovědnosti z výkonu pracovní činnosti, pracovními úrazy,
 • havarijním pojištěním (pojištěním automobilu),
 • pojištěním právní ochrany,
 • pojištěním majetku, pojištěním osob,
 • a mnohými dalšími.

Stejně jako u vymáhání nároků z povinného ručení vás vyslechneme a dle Vámi dodaného vyjádření Vám řekneme, na co všechno máte nárok, aby se nestalo, že některý z nároků opomenete.


ZASTOUPENÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Jako poškozeného vás zastoupíme v trestním řízení, kdy v případě odsuzujícího rozsudku můžete náklady na právní pomoc advokáta vyúčtovat soudu, který následně uloží pachateli povinnost vám tyto náklady uhradit.

Ceník

platný od 1.1.2024

uvedené ceny jsou bez 21 % DPH

Prvotní konzultace 

úvodní posouzení vašeho případu z právního hlediska

1.500 Kč

Podílová odměna

20 % z úspěšnosti sporu

minimálně však 20.000 kč 

Zastupování v trestím řízení 

+ hotové výdaje (cestovné, soudní znalec, atp.)

3.000 Kč

V PŘÍPADĚ, ŽE JSME PŘESVĚDČENI O VAŠÍ VÝHŘE, NAŠI ODMĚNU NÁM NEPLATÍTE PŘEDEM, odměníme se dohodnutým podílem až při výhře sporu.

V případě, kdy Váš případ vyhodnotíme jako úspěšný na základě neúplných či klamavých informací z Vaší strany, je naše odměna ve výši 3.000,- Kč / hod + DPH.

Mám zájem o konzultaci