Pojišťovna nechce platit? Advokáta můžete mít i zadarmo!

21.10.2021

Nezaplatila vám pojišťovna? Zaplatila vám málo? Vymlouvá se na amortizaci vozidla, či že jste si ten pracovní úraz způsobil sám, nebo že na povodeň se pojistka nevztahuje? Máme zkušenosti se všemi možnými výmluvami pojišťoven!

Pojišťovna obvykle nemá zájem "zaplatit pojistku" a z naší praxe velice často spoléhá na to, že se po zamítnutí nároku pojištěný nebude bránit.

Víte, že v případě nehody máte nárok na náhradu snížení hodnoty poškozeného vozidla?

Pokud se stanete obětí nezaviněné dopravní nehody, při které došlo k poškození vozidla, máte nárok nejen na opravu vozidla, ale také máte nárok na náhradu rozdílu obvyklé hodnoty vozidla před nehodou a po nehodě. Tento rozdíl se nárokuje u pojišťovny viníka dopravní nehody. Může se stát, že pojišťovna tuto náhradu odmítne proplatit. V tom případě Vám nezbývá nic jiného, než podat žalobu k civilnímu soudu.

Jak Vám může KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář pomoci?

Zastoupíme Vás s přihlášením škody u pojišťovny a v případě, že pojišťovna nebude hradit smluvené pojistné plnění, tak vám nabízíme právní pomoc se zastoupením u soudu. 

  • Vyslechneme Vás a dle Vámi dodaného vyjádření Vám řekneme, na co všechno máte nárok, aby se nestalo, že některý z nároků opomenete.
  • Zastoupíme Vás při přihlášením škody u pojišťovny viníka nehody a dále v celém řízení.
  • Pomůžeme Vám také uplatnit Vaše práva jako poškozeného v trestním řízení, pokud viník svým jednáním (trestným činem) způsobil škodu na Vašem zdraví, či majetku.

Kolik to bude stát?

V případě, že máte smluvené pojištění právní ochrany je zastoupení naší advokátní kanceláří zcela ZDARMA. V ostatních případech Vám můžeme nabídnout zastoupení "no win-no fee" kdy dohodnutou odměnu platíte, až když vám vymůžeme finanční odškodnění od pojišťovny.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci