Pojišťovna nechce platit? Advokáta můžete mít i zadarmo!

28.01.2022

Pojišťovny obvykle nemají zájem "zaplatit pojistku" a z naší praxe velice často spoléhají na to, že se po zamítnutí nároku pojištěný nebude bránit.

Víte, že v případě nehody máte nárok na náhradu snížení hodnoty poškozeného vozidla?

Pokud se stanete obětí nezaviněné dopravní nehody, při které došlo k poškození vozidla, máte nárok nejen na opravu vozidla, ale také máte nárok na náhradu rozdílu obvyklé hodnoty vozidla před nehodou a po nehodě. Tento rozdíl se nárokuje u pojišťovny viníka dopravní nehody. Může se stát, že pojišťovna tuto náhradu odmítne proplatit. V tom případě Vám nezbývá nic jiného, než podat žalobu k civilnímu soudu.

Jak Vám může KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář pomoci?

Zastoupíme Vás s přihlášením škody u pojišťovny a v případě, že pojišťovna nebude hradit smluvené pojistné plnění, tak vám nabízíme právní pomoc se zastoupením u soudu.

Vyslechneme Vás a dle Vámi dodaného vyjádření Vám řekneme, na co všechno máte nárok, aby se nestalo, že některý z nároků opomenete.

Zastoupíme Vás při přihlášením škody u pojišťovny viníka nehody a dále v celém řízení.

Pomůžeme Vám také uplatnit Vaše práva jako poškozeného v trestním řízení, pokud viník svým jednáním (trestným činem) způsobil škodu na Vašem zdraví, či majetku.

Nezaplatila vám pojišťovna? Zaplatila vám málo? Vymlouvá se na amortizaci vozidla, či že jste si ten pracovní úraz způsobil sám, nebo že na povodeň se pojistka nevztahuje? 

Máme zkušenosti se všemi možnými výmluvami pojišťoven! 

V souvislosti s nárokem na vymáhání pojistného plnění si naše advokátní kancelář účtuje 1.500 Kč + DPH za posouzení Vašeho případu. 

V případě, že budeme ve Vašem nároku úspěšní, tak Vám tato částka bude vrácena (bude ponížena naše odměna).

V případech, kdy je minimální pojistné plnění v hodnotě 150.000 Kč Vám můžeme nabídnout zastoupení "no win-no fee", kdy dohodnutou odměnu platíte, až když vám sami vymůžeme finanční odškodnění od pojišťovny. 

Mám zájem o konzultaci