Podmíněné propuštění z vězení

15.12.2021

Od roku 2020 je možné za jistých podmínek získat z vězení tzv. trvalou či podmíněnou propustku. To znamená, že můžete dosáhnout podmíněného propuštění za předpokladu, že splníte celou řadu podmínek. Pro podání žádosti je nutno dbát na mnoho úředních formalit, které zvýší pravděpodobnost úspěšného podmínečného propuštění vašeho blízkého.

Kdy je možné uvažovat o podmíněném propuštění?

Mezi základní předpoklad, který umožňuje podmínečné propuštění je, pokud odsouzený ve výkonu trestu svým chováním a plněním povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život a zároveň si odpykal jednu třetinu ze stanoveného trestu. Výjimku jsou zvlášť závažné zločiny u kterých je možné o podmíněné propuštění z vězení požádat až po výkonu jedné poloviny trestu.

Je dobré také myslet na to, že do výpočtu data, od kterého vás bude zajímat, kdy si můžete o propuštění požádat se započítává také čas, který strávíte ve vazbě v průběhu celého trestního stíhání. Není tak rozhodně zcela vyloučena ani možnost, že pokud budete déle setrvávat ve vazbě a bude vám uložen minimální trest, o podmíněné propuštění tak budete moci požádat prakticky okamžitě po svém odsouzení či po poměrně krátké době.

Jak soud přesvědčit o rádném budoucím životě?

Trestní zákoník shrnuje pod poměrně neurčitý pojem, který se nazývá očekávání vedení řádného života následný budoucí život odsouzeného, který se bude snažit soud přesvědčit o tom, že by měl být podmíněné propuštěn. V podstatě jde to, aby byl soud přesvědčen o tom, že odsouzený nebude vykonávat po propuštění recidivu, že bude pokračovat v léčbě, která mu byla například nařízena či že si zajistí minimální sociální a také ekonomický standard svého života. Soud obvyklé žádá doložení skutečností, jakými jsou například pracovní doklady či nájemní smlouvy. Soud chce mít jistotu, že bude mít propuštění po opuštění věznice kde bydlet a že bude mít práci.

Kdo může žádost o podmíněné propuštění podat?

Návrh na podmíněné propuštění může podat sám odsouzený (či advokát na základě udělení plné moci/obhájce ex-offo), ředitel věznice, státní zástupce či zájmové sdružení občanů, pokud s tím zároveň navrhne i záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

V případě zastoupení naší advokátní kanceláří Vám stanovíme termín, kdy je možné nejdříve podat žádost o podmíněné propuštění. Podáním žádosti před termínem se vystavujete riziku jejího zamítnutí. 

Další možnost pro podání žádosti je až po uplynutí šesti měsíců. Návrh musí obsahovat: řádně formulovanou a podanou žádost, kontakt na blízké osoby, potvrzení o bydlení, potvrzení od zaměstnavatele, že po propuštění nebude osoba nezaměstnaná, reálný plán jak se vypořádáte s dluhy, které po propuštění budete schopni plnit a informace o organizaci se kterou budete po propuštění spolupracovat, například: občanské sdružení Lighthouse, nebo Centrum sociálních služeb.

Z našich zkušeností je v běžných případech podání žádosti u soudu a následná komunikace s věznicí vyřešena do dvou hodin právní služby. Odměna za sepis žádosti je 6.000 Kč + DPH. V případě nutnosti zastoupení při soudním jednání o podmínečném propuštění je naše odměna 3.000 Kč + DPH a cestovné 6 Kč / km.

Mám zájem o podmíněné propuštění