Mohu odmítnout dechovou zkoušku?

02.09.2021

Odmítnutí dechové zkoušky je závažným přestupkem se závažnými důsledky. Nicméně máte právo odmítnout dechovou zkoušku Policii ČR. Jedná se zákaz donucování k sebeobviňování. V takovém případě je však automaticky považováno, že jste pod vlivem, avšak pouze do hodnoty 1 promile. 

Odmítnutí dechové zkoušky je vhodné využít, víte-li že máte vyšší hodnotu alkoholu než je 1 promile. Kdybyste například "nadýchali" více než jedno promile alkoholu v krvi, jednalo by se o trestný čin řízení pod vlivem návykové látky, který má horší sankční následky, než přestupek.

Je-li Vám naměřeno více než jedno promile, nejedná se již o přestupek, ale přečin a o Vašem trestu bude rozhodovat trestní soud, kde budete potřebovat trestního obhájce - advokáta.

Jak Vám může KUBEČKA & PROKOP advokátní kancelář pomoci?

Naši trestní obhájci mají bohaté zkušenosti s posouzením zda je či není platné provedené zjišťování ohledně ovlivnění řidiče návykovou látkou. K orientační dechové zkoušce musí být použit kalibrovaný přístroj a ovlivnění musí zkoumat odborný lékař. Policie v této oblasti často chybuje. Pokud však byly splněný podmínky, může Vám trestní obhájce pomoci i jinak - například vyjednáním podmíněného zastavení trestního stíhání, nebo nižšího trestu prostřednictvím dohody o vině a trestu.

Kolik Vás to bude stát?

Z našich zkušeností je v trestní obhajoba včetně vyjednání podmíněného zastavení trestního stíhání nebo dohody o vině a trestu a zastoupení před soudem vyřešena do šesti hodin právní služby. Naše odměna je tedy cca 18.000 Kč + DPH. Pro přesnější kalkulaci se však musíme seznámit s vaším případem a trestní  historií.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci online