Konkurenční doložka? Jen když za ní dostanete zaplaceno!

04.02.2022

Konkurenční doložka je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, že po ukončení poměru se zaměstnanec zdrží výkonu konkurenční činnosti. Přiměřené peněžité vyrovnání musí být nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Konkurenční doložku lze sjednat nejdéle po dobu 1 roku.

Víte, že zaměstnavatel nemůže bezdůvodně odstoupit od konkurenční doložky?

Dle judikatury Nejvyššího soudu nemůže zaměstnavatel odstoupit od konkurenční doložky sjednané se zaměstnancem bez udání důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou od konkurenční doložky odstoupit pouze ze zákonných důvodu nebo na základě důvodů, které si zaměstnanec a zaměstnavatel předem sjednali. Tyto důvody ovšem nemůžou představovat zneužití práva na úkor zaměstnance.

Domníváte se, že máte uzavřenou neplatnou konkurenční doložku? 

Konkurenční doložka je platná jen v případě, že za ní dostáváte alespoň 50% průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku a je uzavřena na maximálně 1 rok od výpovědi.


Můžeme zařídit její zrušení, nebo zpětnou finanční výplatu. 

Mám zájem o konzultaci online