Je levnější advokát, nebo firma na vymáhání pohledávek?

05.02.2021

Abyste se mohli správně rozhodnout, je potřeba vysvětlit princip, jakým zpravidla fungují společnosti poskytující vymáhání pohledávek. 

Vše začíná příslibem posouzení pohledávky ve velmi krátkém časovém horizontu, například do 24 hodin, a to na podkladě dokumentů zaslaných online. Odpověď většinou v tomto časovém horizontu bývá doručena, nicméně bývá strohá, obsahující pouze informaci o tom, že pohledávka se zdá býti vymahatelnou a obsahuje i příkazní smlouvu o zastoupení advokátem společnosti, či odkup pohledávky za minimální hodnotu.

Na první pohled se zdá postoupení pohledávky jako výhodná spolupráce, protože odměnu advokáta hradí ona společnost. Po přečtení a pochopení smlouvy však často objevíte způsob, jakým většinou hradí odměna. Zjednodušeně to může být takto (s určitou mírou nadsázky): "Zaplatíte si sami soudní poplatek a náklady související s provedením důkazů, případně zálohu exekutora - musíte přes nás vymáhat i exekuovat - naše odměna má přednost před vaším nárokem - porušíte-li tyto pravidla, máme nárok na odměnu. Odměna se určuje takto - pokud prohrajete nebo porušíte pravidla, uhradíte nám odměnu 25 % z žalované částky a příslušenství a mimosmluvní odměnu našeho advokáta podle advokátního tarifu a odměnu advokáta protistrany - pokud vyhrajete, uhradíte nám odměnu 25 % z žalované částky a příslušenství a mimosmluvní odměnu našeho advokáta přiznanou soudem. Pokud nebude mít protistrana na uhrazení částky odpovídající naší odměně, uhradíte nám ji vy. Neneseme odpovědnost za nepodání přihlášky do insolvenčního řízení, pokud se v něm protistrana objeví"

Jak Vám může KUBEČKA & PROKOP advokátní kancelář pomoci?

Náš advokát Pavel Prokop  si s Vámi bude chtít osobně (nebo online) promluvit a posoudit tak vaši pohledávku, určit její vymahatelnost a dobytnost, dozvědět se podrobnosti o celé kauze a ponese odpovědnost za případné včasné podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, a za toto si vezme zálohu.

Záloha vychází většinou z advokátního tarifu, ale v případě jednoduchých sporů může být smluvně až o 50% snížena. Dostanete tak reálné zhodnocení vašeho sporu a v případě výhry vám bude nejen proplacena celá žalovaná částka, ale protistrana zaplatí i naše služby advokátní kanceláře. V případě prohry riskujete pouze odměnu advokáta.

Inkasní společnosti tedy hezky lákají na své služby, ale ve výsledku se vám to velice prodraží. Volba vlastního advokáta je v konečném součtu vždy volbou levnější.

Právní konzultace

Stále se rozhodujete, zda se potřebujete radu advokáta a bojíte se, jestli to nebude příliš drahé? Napište nám - zhodnotíme Váš případ a navrhneme řešení i cenu.