Benefity, aneb když stravenky nestačí

01.12.2021

Každý zaměstnanec se může v životě dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoci od advokáta. Proč mu tedy raději nad rámec, či namísto tradičních zaměstnaneckých benefitů jako jsou stravenky, Flexi Pass, Multisport karta apod. nedopřát benefit, který ho může skutečně zachránit v celé řadě nepříjemných situací? Řeč je o novém konceptu, jenž jsme vymysleli v naší advokátní kanceláři - o možnosti si předplatit advokáta nejenom pro firmu, ale i pro její zaměstnance.

Zbystřit by tedy měli zejména personalisté a HR oddělení, kterým není spokojenost zaměstnanců lhostejná a jež by je rádi odměnili nějakým neotřelým a užitečným benefitem. Tento bonus totiž umožní zaměstnancům si nechat poradit v jakékoliv oblasti práva, neboť naše advokátní kancelář se zabývá generální praxí.

Nejčastěji se setkáváme s řešením následujících situací:

  • rozvody, úprava styku s dítětem
  • vymáhání půjček nebo alimentů (případně jejich zvýšení či snížení)
  • návrhy na oddlužení, exekuce
  • realitní právo (kupní a darovací smlouvy na nemovitosti), zápis či výmaz věcných břemen
  • ochrana osobnosti (kyberšikana, pomluvy), ochrana osobních údajů
  • všechny ostatní smlouvy

Abychom chránili vaše zájmy, tak samozřejmě během konzultací nebudeme řešit pracovněprávní vztahy, jež mají zaměstnanci s vaší společností. Nemusíte mít tedy strach ze střetu zájmů a tedy toho, že byste v konečném důsledku na tomto benefitu tratili.

Jak benefit v podobě konzultace s advokátem funguje?

Vaší firmě bude přiděleno předem dohodnuté množství 15minutových slotů (bloků), tedy časových úseků, během nichž je možné využít služeb konzultace s našimi advokáty. Není samozřejmě problém tyto sloty nastavit tak, aby vyhovovaly vám i vašim zaměstnancům, a pokud možno se nekryly s jejich pracovní dobou.

Tyto přidělené sloty pak můžete dle vlastního uvážení rozdělovat mezi vaše zaměstnance. Máte v tomto směru opravdu volnou ruku - je možné tyto sloty rozdělit rovným dílem mezi všechny, a bude tedy pak čistě na zaměstnancích, zdali je využijí, či nikoliv, případně tyto sloty lze zaměstnancům udělovat ve chvílích, kdy vás o to požádají nebo když budou akutně potřebovat právní pomoc. Zaměstnanci si pak sami po domluvě s advokátem zvolí, kdy konkrétně se dostaví na schůzku. Abyste předešli plýtvání se sloty, tak můžete povolit i jejich darování v rámci rodiny zaměstnanců.

Možná vás napadala otázka, není zmíněných 15 minut málo? V některých případech ano, například pro kontrolu a revizi kupní nebo darovací smlouvy na nemovitost je potřeba využít rovnou 5 slotů. Ve většině případů je ale délka slotu dostatečná, neboť naši advokáti se dokáží velmi rychle zorientovat v problematice, a i během takto krátké doby navrhnout řešení, potažmo odkázat na instituci, na kterou se může pracovník obrátit.

Na kolik tento benefit přijde? A co když jej zaměstnanci nebudou využívat?

Cena za jeden 15minutový slot je 750 Kč + DPH, a to v případě, že se zaměstnanec dostaví do některé z našich kanceláří - buď v Praze, nebo v Brně. Sebemenší problém nám samozřejmě nečiní ani cesta přímo za vámi do firmy - v takovém případě je ale potřeba k ceně slotu přičíst ještě cestovné. Naopak ušetřit, konkrétně 25% z ceny slotu, můžete v případě, kdy zaměstnanci projeví zájem o online konzultace s advokátem skrze Google, Teams, Zoom nebo Skype.

Většinou s obsazením slotů nebývá žádný problém - ty jsou okamžitě zaměstnanci zabrány. Avšak chápeme i vaše obavy, že o tuto službu nebude zájem. Proto vám nabízíme "smlouvu na zkoušku" na 3 měsíce, jež vám umožní v případě nižšího využívání tohoto benefitu zaměstnanci snížit počet rezervovaných slotů. Samozřejmě to jde ale i obráceně, tj. upravit počet slotů při zvýšeném zájmu zaměstnanců.

Potěšujícím zjištěním je zajisté i skutečnost, že využití této služby se fakturuje 1x na konci měsíce, nemusíte tedy nic platit dopředu. Navíc se jedná o 100% uznatelný daňový náklad

Máte zájem o benefity pro Vaše zaměstnance?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.