Změna prohlášení vlastníka

23.01.2024

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě je jedním z nejčastějších právních dokumentů, který musí vlastník či vlastníci bytového domu řešit. Vzhledem však ke skutečnosti, že bytové domy jsou často rekonstruovány tak, že fakticky dochází ke změně výměr jednotlivých vymezených jednotek (ať už bytových či nebytových), je s tímto spojena povinnost vlastníků jednotek provést změnu prohlášení vlastníka tak, aby jeho aktuální verze založená ve Sbírce listin vedené příslušných katastrálním pracovištěm odpovídala faktickému stavu.

Bohužel však změně prohlášení vlastníka se v občanském zákoníku věnuje pouze jeden jediný paragraf a laická i odborná veřejnost dosud poměrně tápe, jakým způsobem správně změnu prohlášení provést, a to jak po právní, tak administrativní stránce.

Naše advokátní kancelář má však již rozsáhlé zkušenosti se změnou prohlášení vlastníka, a to jak v malých bytových domech s několika jednotkami, tak ve velkých bytových komplexech se stovkami jednotek. Neváhejte se tak na naši kancelář i v této oblasti obrátit.


Pro více informací ohledně společenství vlastníků jednotek navštivte náš web.