Zákaz geoblokace v e-shopech

02.10.2022

Geografické blokování (geofencing) je postup, kdy podnikatelé v jednom státě blokují nebo omezují přístup ke svým online rozhraním (např. webovým stránkám a aplikacím) uživatelům v jiném státě. Je třeba rozlišovat i mezi geoblokováním (geofencing) a geofiltrováním. Geofiltrace je praxe, kdy podnikatelé umožňují spotřebitelům přeshraniční přístup ke zboží nebo službám a jejich nákup, ale nabízejí odlišné podmínky, pokud se zákazník nachází v jiném členském státě.

Použití geografického blokování

Geografické blokování se nejčastěji používá k omezení přístupu k prémiovému multimediálnímu obsahu, jako jsou filmy nebo televizní pořady, z důvodu autorských práv a licencí. Jelikož digitální ochrana materiálu chráněného autorskými právy je stále obtížnější kontrolovat, nabízí geoblokování řešení. Například Netflix, streamovací služba založená na předplatném, využívá geografické blokování z důvodu licenčních smluv s tvůrci obsahu. Uživatelé, kteří žijí mimo USA, budou geograficky blokováni ve sledování filmů nebo televizních pořadů, které jsou omezeny pouze na obyvatele USA. Služba Netflix poskytuje konkrétní oblast.

Co je zakázáno?

Obchodníci nesmí dělat mezi zákazníky rozdíl, pokud jde o všeobecné podmínky, a to včetně cen, ve třech případech:

  • pro zboží, které je dodáváno do členského státu, do nějž obchodník dodávku nabízí, nebo které je odebíráno v místě, na němž se s daným zákazníkem dohodl;
  • pro elektronicky poskytované služby, jako je cloud computing, uchovávání dat a hosting internetových stránek,
  • pro služby jako hotelové ubytování či pronájem aut, které zákazník přijímá v zemi, kde obchodník působí.

Platební transakce

Zakázána bude neodůvodněná diskriminace zákazníků, pokud jde o platební metody. Obchodníci tak nebudou moci u zákazníků uplatňovat odlišné platební podmínky na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení.

Přístup k internetovým stránkám elektronických obchodů

Obchodníci nebudou moci blokovat nebo omezovat přístup zákazníků k online rozhraní obchodníků z důvodů souvisejících se státní příslušností nebo místem bydliště.

Na koho se geoblocking vztahuje?

  • E-shopy s více jazykovými mutacemi dopravující zboží do jiných členských států
  • www stránky, které zprostředkovávají prodej služeb v různých členských státech (zpravidla na stránkách dohledáte přehled spolupracujících prodejců)

Koho se (zatím) netýká

  • E-shopů s jednou mutací, které fungují pouze v rámci jednoho členského státu
  • www stránky, které fungují jako vizitka firmy bez přímého nebo zprostředkovaného cíle prodat zboží
  • E-shopů, které nabízejí stahování obsahu chráněného autorským právem, jako je hudba, e-knihy, software a online hry, jakož i na služby v odvětvích, jako jsou doprava a audiovizuální služby - ty zatím EU z tohoto nařízení vyjímá

Jak zeměpisné blokování vyřešit

Každý majitel webu s výše popsaným chováním by měl provést kroky k odstranění geoblockingu. Přepínač jazykových mutací (ať už ve formě vlaječek nebo jazykových zkratek) musí být dostupný a viditelný ze všech stránek webu, aby se uživatel mohl kdykoli dostat do jiné mutace webu. Pokud obchodník chce uživatele směřovat na jeho nejbližší jazykovou mutaci, může použít vyskakovací okno s nabídkou přechodu na jinou verzi webu. Uživatel s přesměrováním ale musí aktivně souhlasit.