Velké vítězství naší AK na Vrchním soudě v Praze aneb není “bílý kůň” jako “bílý kůň”

05.04.2024

Naše AK již dva roky zastupuje ženu, kterou její bývalý a již zesnulý manžel dosadil do pozice jednatelky v jedné z jeho společností, přičemž až dávno poté naše klientka zjistila, že zde byla dosazena kvůli tomu, že její manžel měl kvůli trestnímu rozsudku zakázáno vystupovat v jakékoliv společnosti jako jednatel. Za dobu, kdy byla naše klientka formálně zapsána v obchodním rejstříku jako jednatelka, fakticky nic ve společnosti nečinila, neboť další jednatel a její tehdejší manžel jí vše zatajovali, nedali jí přístup do datové schránky společnosti či k účetnictví společnosti. Naše klientka zde fungovala jen jako tzv. "bílý kůň", a sama se v té době starala o tři nemocné malé děti. Zákon však jasně stanoví odpovědnost jednatele za závazky či úpadek společnosti, kdy tato odpovědnost je objektivní a je tedy velmi problematické se jí zprostit. Naší AK se však podařilo dosáhnout přelomového rozhodnutí, kdy Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl, že v tomto našem konkrétním případě je nutno uplatnit zcela ojedinělou výjimku a s odkazem na princip spravedlnosti uzavřel, že naše klientka není povinna z titulu ručení jednatele za úpadek společnosti nahradit věřiteli této společnosti částku ve výši 4 mil. Kč, kterou po naší klientce tento věřitel z titulu jejího ručení požadoval. Věříme, že toto přelomové rozhodnutí je správným směrem české justice pro aplikaci principu spravedlnosti a jsme společně s naší klientkou rádi, že (alespoň) v tomto případě nebyla spravedlnost slepá.