Trestný čin nebezpečného pronásledování

27.02.2024

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník upravuje pod § 354 protiprávní jednání zvané jako nebezpečné pronásledování. Pod tímto pojmem se dá představit mnoho situací, nejčastěji však půjde o jednání, které širší veřejnost zná jako tzv. "stalking".

Skutková podstata (znaky) tohoto trestného činu spočívá v dlouhodobém pronásledování, které se může projevovat tím, že:

  • osoba vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

  • vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

  • omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

  • zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu.

Dále musí být splněno, že uvedené jednání musí být způsobilé vzbudit v oběti, popř. jejich blízkých, důvodnou obavu o její zdraví nebo život.

V praxi se tak můžeme setkat např. se situací, kdy manželé procházejí rozvodovým řízením a manžel nedůvodně podezřívá manželku, že si našla jiného partnera. Proto ji začne pronásledovat autem do práce, zasílat ji nevyžádané sms, opakovaně volat a vyhrožovat ji, že jí ublíží, pokud něco zjistí. Ve chvíli, kdy by takové chování manžela trvalo dlouhodobě (k tomu odborná literatura uvádí alespoň 4 týdny, případně více jak 10 pokusů o kontakt – záleží však na konkrétní situaci) a bude v manželce vyvolávat strach o zdraví, bude se potenciálně jednat již o trestný čin.

Pokud máte za to, že se vůči Vám někdo dopouští výše uvedeného jednání, neváhejte se obrátit na příslušné orgány pro pomoc. Se vzniklou situací Vám rovněž může poradit naše advokátní kancelář, která má pod vedením zkušených advokátů mnohé zkušenosti s řešením podobných situací.