Šikana na pracovišti - mobbing, bossing, staffing

29.07.2022

Jak už to tak v mezilidských vztazích bývá, tak ani na pracovišti nemusí vždy všechno klapat vašich podle představ. Nenápadné skryté narážky mohou skončit nefalšovanou šikanou. Jak rozpoznat jednotlivé druhy šikany a kde vyhledat pomoc?

Pracovní šikana může mít hned tři podoby, přičemž nejčastěji se lze setkávat s takzvaným mobbingem a bossingem. Prvně jmenovaný mobbing je situace, kdy je jednotlivec dlouhodoběji šikanován početnější skupinou, která se ho svým chováním snaží zesměšnit či separovat z pracovního kolektivu. Jejím největším úskalím je, že nemusí být na první pohled vůbec viditelná, proto se řadí mezi nejzákeřnější a nejrafinovanější formy znepříjemňování života na pracovišti.

Stejně nebezpečný je ale i bossing, neboť v jeho případě se oběti mohou snadno zaleknout a případ nikde nenahlásit, neboť jde o šikanu nadřízeného vůči podřízenému a oběti tak mohou nabýt dojmu, že proti nim může svou moc zneužít. Avšak v pozici iniciátora šikany se může objevit dokonce i podřízený, rozhodně nejde o nic neobvyklého. Tehdy je řeč o takzvaném staffingu.

O jaké zákony se dá při právním boji proti pracovní šikaně opírat? Stěžejní je zákon č. 198/2009 (tzv. antidiskriminační zákon), který krom zmíněných forem šikany na pracovišti dále upravuje a zakazuje jakékoliv sexuální obtěžování. O zákazu diskriminace se ale hovoří kupříkladu i přímo v zákoníku práce, jmenovitě v § 16 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

Pokud jste se setkali s kteroukoliv forem šikany na pracovišti, tak vás mohu ujistit, že se dá proti ní efektivně a zároveň diskrétně bojovat.


Oznámit šikanu může kdokoliv, nejen postižená oběť. Od března 2022 musí mít každá firma zavedený anonymní interní oznamovací systém nejen pro tyto účely.

V souvislosti s mobbingem či bossingem si naše advokátní kancelář účtuje 1.500 Kč + DPH za posouzení Vašeho případu. 

Máte dotaz? Nebojte se zeptat!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.