Šikana na pracovišti - mobbing, bossing, staffing

29.07.2022

Jak už to tak v mezilidských vztazích bývá, tak ani na pracovišti nemusí vždy všechno klapat vašich podle představ. Nenápadné skryté narážky mohou skončit nefalšovanou šikanou. Jak rozpoznat jednotlivé druhy šikany a kde vyhledat pomoc?

Pracovní šikana může mít hned tři podoby, přičemž nejčastěji se lze setkávat s takzvaným mobbingem a bossingem. Prvně jmenovaný mobbing je situace, kdy je jednotlivec dlouhodoběji šikanován početnější skupinou, která se ho svým chováním snaží zesměšnit či separovat z pracovního kolektivu. Jejím největším úskalím je, že nemusí být na první pohled vůbec viditelná, proto se řadí mezi nejzákeřnější a nejrafinovanější formy znepříjemňování života na pracovišti.

Stejně nebezpečný je ale i bossing, neboť v jeho případě se oběti mohou snadno zaleknout a případ nikde nenahlásit, neboť jde o šikanu nadřízeného vůči podřízenému a oběti tak mohou nabýt dojmu, že proti nim může svou moc zneužít. Avšak v pozici iniciátora šikany se může objevit dokonce i podřízený, rozhodně nejde o nic neobvyklého. Tehdy je řeč o takzvaném staffingu.

O jaké zákony se dá při právním boji proti pracovní šikaně opírat? Stěžejní je zákon č. 198/2009 (tzv. antidiskriminační zákon), který krom zmíněných forem šikany na pracovišti dále upravuje a zakazuje jakékoliv sexuální obtěžování. O zákazu diskriminace se ale hovoří kupříkladu i přímo v zákoníku práce, jmenovitě v § 16 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb

Pokud jste se setkali s kteroukoliv forem šikany na pracovišti, tak vám mohu ujistit, že se dá proti ní efektivně a zároveň diskrétně bojovat.


Oznámit šikanu může kdokoliv, nejen postižená oběť. Od března 2022 musí mít každá firma zavedený anonymní interní oznamovací systém nejen pro tyto účely

Máte dotaz? Nebojte se zeptat!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.