Registrace k DPH

21.05.2021

Pokud jste sami zkoušeli podat registrační přihlášku, určitě jste zjistili, že to není nic jednoduchého. Zákon o DPH stanovuje velmi přísné podmínky pro plátcovství DPH, zejména to dobrovolné. Dobrovolná registrace k dani z přidané hodnoty přinejlepším trvá 60 dnů, přinejhorším nejméně rok, či je blokována správcem daně úplně.

V ČR je potřeba i nad rámec zákona prokazovat upřímný zájem plnit povinnosti plátce daně, nikoliv pouze zájem být plátcem daně, protože je to ekonomicky vhodné. V případě pochybností o Váš upřímný zájem Finanční úřad se opře o Nařízení Rady EU č. 904/2010 o správní spolupráci o boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty a přihlášku k DPH zamítne 

Pomůžeme s doplněním výzvy k odstranění pochybností

V registračním řízení podle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 280. Kdy se správce daně odvolává, že se při jeho vyhledávací činnosti nepodařilo zjistit úplné a přesné informace, které by jej vedli k rozhodnutí o registraci k DPH. 

Podáme odvolání

Do rozhodnutí ve věci registrace k dani z přidané hodnoty. Způsob a forma odvolání má přísné podmínky, kdy může jejich nenaplnění vést v důsledku k zastavení odvolacího řízení. Nedostatek důkazů při odstraňování pochybností v registračním řízení, lze zhojit v souladu se základními zásadami správního řízení v řízení odvolacím. V této fázi však lze doporučit pouze profesionální vedení tohoto správního řízení. .

Žaloba na odvolací finanční ředitelství

Se podává před místně příslušný Krajský soud. Celý proces finanční správy zkoumá nezávislý soud, který není zapojen do výkonné moci spadající pod Ministerstvo financí a je povolán k tomu, aby výkonnou moc kontroloval.  

Zastoupení před soudem

Úkolem advokáta je předložit všechna tvrzení podpořená důkazy, která vystupují proti nelogickému a mnohdy neprávnímu stanovisku finančního úřadu a odvolacího finančního ředitelství.