Problém nedostatečné identifikace vlastníka nemovitosti aneb nepřešla vaše nemovitost do vlastnictví státu?

02.05.2024

S účinností od 1.1.2014 nový občanský zákoník a nový katastrální zákon uložil katastrálním úřadům povinnost shromáždit údaje o všech nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky a předat je Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento úřad je zveřejnil na svém webu a také je sdílel s dotčenými obcemi, které rovněž tyto údaje zveřejnily na svých úředních deskách. Od 1.1. 2014 běžet desetiletá lhůta, během které se mohou vlastníci nemovitostí přihlásit, tedy potřebný návrh museli podat do 31.12.2023. 

Pokud se vás tento problém týká, ale nestihli jste příslušný návrh podat, nezoufejte, stále je ještě možnost uplatnit nárok na vlastnictví nemovitosti. Musíte však prokázat, že jste nemovitost neopustili, a pokud stát nárok neuzná, musíte podat určovací žalobu k soudu.

Ale pozor, od 1.1.2024 běží státu desetiletá vydržecí lhůta, to znamená, že případný dodatečný nárok či určovací žalobu musíte podat nejpozději do 31.12.2033.

V případě jakýchkoliv problémů týkajících se vašich nemovitostí se neváhejte obrátit na naši AK.