Od 1.září založíte firmu online

30.07.2021

Od září již není povinná osobní přítomnost zakladatele v notářské kanceláři, ale notář si všechny údaje ověří online. Návštěvu notáře nahradí videohovor a notářský zápis podepíší účastníci certifikovanými elektronickými podpisy (vydává např. CZECHPOINT).

Ověření osob bude probíhat přes portál Notářské komory, kde v zabezpečeném rozhraní prokáží účastníci svou totožnost elektronickým občanským průkazem, který se načítá NFC čtečkou. Notář získá kromě osobních údajů i přístup k fotografii účastníků, které bude moci díky videohovoru porovnat. Podmínkou je mít aktivovaný elektronický podpis.

Novou právní úpravou byl zrušen postup, kdy společnost zapisující se do obchodního rejstříku musela nejprve získat od živnostenského úřadu předběžný živnostenský list. Nyní bude získání živnostenského oprávnění až dodatečné. Společnost se tedy zapíše do obchodního rejstříku, čímž vznikne, ale do doby podání žádosti u živnostenského úřadu jí nevznikne oprávnění podnikat.

Od ledna letošního roku byla také zrušena povinnost skládat základní kapitál na zvláštní účet banky, nyní se ZK do výše 20.000 Kč skládá v hotovosti k rukám správce vkladu, kterým může být budoucí jednatel nebo společník společnosti.

Proces založení společnosti se z původních cca 10ti dnů tak zkrátil na pouhou hodinu.


Je lepší podnikat na s.r.o. nebo jako sdružení fyzických osob?

Chystáte se jít s partnerem do společného podnikání a oba máte živnostenské listy a přemýšlíte, jestli je lepší varianta založit si společnost (s.r.o.) nebo sdružení?

Sdružení fyzických osob, které vzniká Smlouvou o společnosti (což je trochu matoucí) se zdá být administrativně jednodušší, ale má i své nevýhody.

Základním rozdílem mezi s.r.o. a sdružením fyzických osob je ručení. V případě, že váš partner ve sdružení udělá dluhy, nebo uzavře smlouvu, o které nemusíte vědět, budete ručitelem také, a to celým svým majetkem, který vlastníte jako fyzická osoba.

To se vám u s.r.o. společnosti nestane. Společnost s ručením omezeným má výhodu tvorby historie, přístupu k úvěrům a je snáze účetně ocenitelné, prodejné. Proces likvidace s.r.o. je však o něco složitější, než při zániku členství ve sdružení.