Nová definice trestného činu znásilnění

25.01.2024
V průběhu roku 2024 dojde mimo jiné ke změnám i v trestním právu, a to konkrétně v dlouho diskutovaném tématu "co je znásilnění". Momentálně je znásilnění definováno jako trestný čin, který spočívá v násilném, či pod pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy, donucení k pohlavnímu styku, nebo zneužití bezbrannosti osoby k dosažení takového styku. Tato definice budila kritiku mnohých, neboť nereflektovala moderní přístup k pojetí znásilnění, tak jak ho známe z jiných koutů světa.

Z toho důvodu byla vládou projednávána a ke konci roku 2023 i schválena definice nová tohoto trestného činu a za předpokladu, že novela trestního zákoníku projde legislativním procesem beze změny, budou naplňovat zákonnou definici znásilnění i taková jednání, která budou spočívat v nesouhlasném pohlavním styku, tedy podle zásady "ne znamená ne". Pokud tak oběť vyjádří nesouhlas dostatečně jasným způsobem, ať už slovně, gestem, či jiným nesouhlasným způsobem chování, bude se na takové jednání pohlížet jako na znásilnění, popř. pokus o znásilnění, pokud nedojde k dokonání aktu. Bezbrannost bude moci vycházet i z objektivních důvodů neschopnosti vyjádřit souhlas jako může být spánek, či opilost oběti.

Vedle tohoto má rovněž dojít ke změně nahlížení na sexuální praktiky s dětmi, kdy dle plánované změny mají být za znásilnění či sexuální nátlak považovány automaticky i takové akty, které budou mířit proti dětem mladším 12 let. Takovéto činy by tak již neměly spadat pod "mírnější" trestný čin pohlavního zneužití, které pracuje s věkovou hranicí 15 let.