Lze vymezit jednotky a současně vypořádat podílové spoluvlastnictví?

23.04.2024

Naše AK se často setkává s tím, že se spoluvlastníci bytových domů mylně domnívají, že nejdříve musí vymezit jednotky a nechat je zapsat do katastru nemovitostí a až následně mohou vypořádat podílové spoluvlastnictví, tedy fakticky si rozdělit vlastnictví jednotlivých vymezených jednotek.

Rádi jim pak jejich omyl vyvrátíme. V rámci vypořádání spoluvlastnictví lze rovnou vymezit jednotky a určit, který spoluvlastník se stane výlučným vlastníkem konkrétní jednotky, a dokonce i lze v rámci jednoho dokumentu i zřídit případně služebnosti (věcná břemena) užívání např.průchodu na společnou zahradu přes jinou jednotku, apod.


Naši klienti tak ušetří čas i finanční prostředky (a to jak správní poplatek, tak za právní služby) za zbytečné zpracování více smluv.


A co vy? Věděli jste, že lze vymezit jednotky a zároveň vypořádat spoluvlastnictví v jednom dokumentu?


Pro více informací ohledně společenství vlastníků jednotek navštivte náš web.