Kdy je výpověď ze zaměstnání neplatná?

20.04.2022

Nečekaná ztráta zaměstnání je stresující. Pokud však nesouhlasíte s důvodem, pro který jste byli propuštěni, nebo jste dostali výpověď během pracovní neschopnosti, či vám byla výpověď doručena poštou, ačkoliv Vám mohla být doručena osobně na pracovišti - můžete se bránit.

Nenechte se odbýt neplatnou výpovědí

Pokud zaměstnavatel ukončí pracovní poměr neplatně, měl by zaměstnanec bez zbytečného odkladu zaměstnavateli oznámit, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával - nejlépe písemně a to doporučeným dopisem. V takovémto případě je pak zaměstnavatel povinen v případě neplatné výpovědi poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu. Pokud se zaměstnanec rozhodne uplatnit neplatnost ukončení pracovní poměru soudně, musí tak učinit ve lhůtě 2 měsíců od okamžiku kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním skončit.

Kdy je výpověď z pracovního poměru neplatná?

Fakt, že jste dostali od svého zaměstnavatele výpověď ještě nic neznamená. Pokud s výpovědí nesouhlasíte, můžete se bránit. V řadě případů totiž může být výpověď z pracovního poměru neplatná. Toto jsou nejčastější důvody:

  • výpověď vám byla dána v době pracovní neschopnosti,
  • výpověď byla podaná během těhotenství nebo v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené,
  • výpověď vám nebyla doručena poštou do vlastních rukou, ale pouze předána na pracovišti,
  • dostali jste pouze kopii výpovědi a ne podepsaný originál, 
  • ve výpovědi není uveden důvod k ukončení pracovního poměru,
  • ve výpovědi je napsáno, že pracovní poměr končí okamžitě.

Že jste tolik důvodů k případné neplatnosti vaší výpovědi ani nečekali? Nejsou to zdaleka všechny případy - zaměstnavatelé také velice často chybují v uvedení důvodu výpovědi:

Výpověď z organizačních důvodů a pro nadbytečnost

Zákon umožňuje propustit zaměstnance, který se kvůli změně úkolů, technického vybavení nebo za účelem snížení stavu zaměstnanců stane nadbytečným. Výpověď z tohoto důvodu je však neplatná pokud se prokáže, že zaměstnavatel organizační změny jen předstíral, aby se vás zbavil, nebyli jste předem informováni o žádných změnách, které by k potřebě snížit stav vedly a nebo organizační změna se vás přímo netýkala a přesto jste byli propuštěni.

Výpověď pro špatné pracovní výsledky

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď v případě, že odvádí špatné pracovní výsledky. To ale jen v případě, pokud byl zaměstnanec v posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění. Neplatný důvod výpovědi to je, pokud jste byli k odstranění nedostatků vyzvání pouze ústně (a ne písemně), bez uvedení lhůty k odstranění nedostatků, zaměstnavatel měl nereálné požadavky či nezajistil vhodné podmínky pro splnění požadovaných úkolů.

Výpověď z důvodu hromadného propouštění

V případě, že zaměstnavatel hodlá rozvázat váš pracovní poměr z důvodu hromadného propouštění, má celou řadu povinností. Mezi nimi je oznámení hromadného propouštění na Úřadu práce. Od chvíle doručení této zprávy začne běžet třicetidenní lhůta. Teprve po jejím skončení vám může dát zaměstnavatel (po dodržení dalších podmínek) výpověď z důvodu hromadného propouštění. Pokud zaměstnavatel neoznámil hromadné propouštění Úřadu práce, je výpověď neplatná.

Výpověď pro porušování povinností

Výpověď můžete dostat i na základě porušování povinností. Z tohoto důvodu můžete zaměstnavatel rozvázat poměr buď okamžitým zrušením pracovního poměru nebo výpovědí za porušování pracovních povinností. Také zde může zaměstnavatel chybovat a výpověď může být neplatná. Nejčastějším důvodem pro neplatnost je, že porušení povinností nebylo vaší vinou nebo nedosáhlo potřebné intenzity. Zaměstnavatel nespecifikoval konkrétní porušení povinností, nebo výpověď z tohoto důvodu podal pozdě - až po lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o porušení povinnosti.

Fakt, že jste dostali od svého zaměstnavatele výpověď ještě nic neznamená. Pokud s výpovědí nesouhlasíte - můžete se bránit a jakožto slabší strana máte zákoník práce na své straně. 

Ne však čas - od doručení výpovědi nesmí uběhnout více jak 2 měsíce.

V řadě případů je výpověď z pracovního poměru neplatná a vysoké procento vyhraných sporů potvrzuje, že zaměstnavatelé velice často dělají chyby. 

Jakmile prokážete neplatnou výpověď, získám Vám nejen odstupné ale také ušlou mzdu po celou dobu sporu. 

Kompletní poradenství týkající se neplatné výpovědi najdete na našem specializovaném webu kliknutím na tlačítko níže