Informace o zvýšení cen poplatků Companies House od 1.5.2024

11.04.2024

Dovolujeme si Vás informovat, že obchodní rejstřík UK (Companies House) s účinností od 1.5.2024 poměrně dramaticky zvýší poplatky za v podstatě veškeré služby a podání související se založením a správou společností, tedy i LTD společností, které pro naše klienty již několik let zakládáme na klíč a rovněž i spravujeme.

Dojde např. ke zvýšení poplatku za založení LTD společnosti, a to téměř pětinásobně, či ke zvýšení poplatku za podání výroční zprávy (Confirmation Statement) téměř trojnásobně, apod.

Z důvodu zvýšení poplatků budeme i my nuceni zvýšit cenu naši služeb, kdy o jejich výši budete včas předem informováni.

Samozřejmě se nemusíte bát, že naše ceny vzrostou několikanásobně, neboť poplatek tvoří vždy jen určitou část námi fakturované částky, nicméně odpovídajícímu zvýšení cen se bohužel nevyhneme. Pokud tedy např. zvažujete založení společnosti v UK, chcete změnit název společnosti, chcete podat výroční zprávu, či máte zájem o jiné služby, zvažte možnost toto učinit do konce dubna 2024, kdy budou platit ještě "staré" ceny našich služeb zahrnující poplatky v dosavadní výši.


Neváhejte nás tedy kontaktovat, pokud máte zájem o služby za dosavadní ceny.