Další možnosti odstoupení spotřebitele od smlouvy

04.03.2024

Není asi žádným překvapením, že jsou spotřebitelé ve vztazích s podnikateli více chráněni, neboť jsou považováni za slabší smluvní stranu. Práva spotřebitelů jsou upravena nejen v občanském zákoníku, ale i v zákoně o ochraně spotřebitele. A právě zákon o ochraně spotřebitele stanovuje povinnost podnikatele vyřídit (a to včetně případné odstranění vady reklamovaného zboží) a informovat o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že podnikatel v této třicetidenní lhůtě zákonem požadovaným způsobem reklamaci nevyřídí, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, a to i přesto, že jeho reklamace nebyla oprávněná, tedy i v případě, že zboží vůbec nebylo vadné či vadu způsobil sám spotřebitel, Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zabývá i spotřebitelským právem, a to jak z pozice ochrany spotřebitelů, tak z pozice podnikatelů, takže se na nás neváhejte obrátit, ať už stojíte na jakékoliv straně těchto právních vztahů.