coronavirus

Storno zájezdu do oblastí postižených Koronavirem

Březen 5, 2020 9:48 pm

V článku naleznete zdarma ke stažení vzor odstoupení od smlouvy o zájezdu.

Od konce roku 2019 a začátku roku 2020 se světem šíří epidemie nového Koronaviru (COVID-19, z angl. COronaVIrus Disease 2019). S jeho postupným rozpínáním do Evropy a přibýváním nemocných i obětí stoupá napětí a panika. Poslední dobou se virus začal poměrně rychle šířit např. v Itálii, která je právě pro nás Čechy velmi oblíbenou prázdninovou destinací. Někteří Češi už se dokonce z Itálie vrátili nakaženi, a to přirozeně vyvolává v některých otázku zda jezdit či nejezdit na dovolené do zemí, kde je právě teď vysoce pravděpodobné nakažení obávaným virem. Odpověď asi vždy záleží na každém z nás, na našem vnitřním nastavení a naší odpovědnosti vůči nám samým popř. vůči našim nejbližším. Ať už je zrovna Váš postoj jakýkoliv, položme si přesto otázku, jak postupovat v případě, že mám zaplacený zájezd např. do Itálie a z důvodu obavy o své zdravé nebo zdraví svých blízkých chci daný zájezd zrušit?

Podle § 2535 Občanského zákoníku, má zákazník plné právo odstoupit od smlouvy od zájezdu, kterou již platně uzavřel s cestovní kanceláří v zákonem vymezených případech, a to bez storno poplatku zájezdu. Jaké případy to jsou? Jedná se o takové případy, kdy v oblastech nebo jejich bezprostředním okolí, kam je plánován váš zájezd, nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. Pokud takové okolnosti nastanou, má zákazník právo na vrácení všech již uhrazených plateb za daný zájezd.

Advokát společnosti K & P PARTNERS (www.kp-partners.cz), František Kubečka k tomu doplňuje: „Podstata nároku vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 o souborných službách a spojených cestovních službách v EU a § 2535 občanského zákoníku, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Po dobu trvání opatření bezpečnostní rady o zrušení letů do Benátek, Boloně, Milána a Jižní Koreje platného od 5. března 2020 a do Číny platného od 9. února 2020 je v bezprostředním okolí zasažených oblastí nárok zákazníka cestovní kanceláře na zrušení zájezdu bez nároku na odstupné velmi pravděpodobný. Tomuto nároku natolik věříme, že klientům nabízíme zastoupení v řízeních proti cestovním kancelářím bez zálohy, a to za podílovou odměnou pouze v případě výhry sporu“.

Lze jenom upřesnit, že oblasti kde se aktuálně vyskytuje koronavirus, kde je příslušným krajem, respektive hygienickou stanicí, či obdobným cizozemským distriktem, vyhlášena určitá úroveň epidemiologické pohotovosti, tyto spadají pod definici bezprostředního okolí stižené mimořádnými okolnostmi a máte tak právo na odstoupení od svých již uzavřených smluv o zájezdu z cestovní kanceláří a pravděpodobně i právo na vrácení všech uhrazených plateb a poplatků. Stejně se posoudí i zájezdy na kulturní akce, které jsou zrušeny opatřením místních vlád, které zakazují konání těchto akcí. Koronavirus je novou věcí a soudy ve věci odstoupení od smluv z tohoto důvodu ještě nerozhodovaly. Nárok je proto pravděpodobný, nikoliv jistý, a z pohledu soudu půjde zejména o výklad pojmů mimořádné okolnosti a bezprostřední okolí. V případě, že se k tomuto kroku chystáte, stáhněte si náš vzor odstoupení od smlouvy, který jsme pro Vás připravili zdarma. Pokud byste v případě svého odstoupení měli nějaké problémy z cestovní kanceláří, nebo byste chtěli, abychom odstoupení vyřešili za Vás – neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Váš tým advokátní kanceláře
KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o.