Karolina Kelly

Právní praktikantka

Už na základní škole jsem věděla, že bych jednou chtěla studovat práva, a tak jsem celou dobu šla za svým snem. Žádný jiný obor mě tolik nelákal a o to víc nadšená jsem nyní, když se můžu studiu práv věnovat naplno.
V rámci mého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity mě zaujala lidská práva, kterým bych se ráda věnovala i v budoucnu. Mým zájmem dále je také rodinné právo, dědické právo a nová oblast GDPR.

Dosavadní pracovní zkušenosti

  • březen 2017 – současnost KUBEČKA & PROKOP s.r.o., advokátní kancelář
  • leden 2018 – současnost: AK JUDr. Markéta Vaňková

Your service title

Co se stane v případě, že nebyla učiněna nabídka předkupního práva?

4.12.2018 Novinky

 

Převádíte-li svůj spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají ostatní spoluvlastníci přímo ze zákona v souladu s § 1124 občanského zákoníku předkupní právo k tomuto podílu, ledaže by šlo o převod podílu na osobu blízkou, nebo by se ostatní spoluvlastníci vzdali svého předkupního práva před převodem. Pokud prodávající neučiní nabídku na využití předkupního práva předkupníkem, nebo ji neučiní správně, má předkupník právo domáhat se převodu věci přímo na nabyvateli podílu, a to i soudně.

Občanský zákoník tak umožňuje předkupníkovi domáhat se na právním nástupci prodávajícího, aby mu podíl převedl za stejných podmínek jako prodávající. Povinnost právního nástupce prodávajícího věc převést vznikne v okamžiku, kdy se předkupník toho práva začne domáhat.

Jak postupovat v případě, kdy prodávající není ochoten podíl převést? Nevyhoví-li kupující výzvě předkupníka na odkup podílu, může předkupník využít přímo žalobu na plnění. Není tedy v tomto případě, kdy se žaluje právní nástupce prodávajícího, potřeba žalovat na nahrazení projevu vůle soudem, jak by to bylo při nahrazení projevů vůle prodávajícího při neučinění jeho nabídky na odkup podílu, když zejména formulace žalobního návrhu u žaloby na nahrazení projevu vůle by byla komplikovanější, jelikož by bylo zapotřebí znát podrobnosti předmětné kupní smlouvy (zejména cenu). Je zapotřebí dodat, že výše uvedené závěry se uplatní u věcného předkupního práva.

Rádi vám poradíme v otázkách předkupního práva i prodeje nemovitosti, proto se neváhejte obrátit na naši kancelář se svými dotazy.