Prohlášení vlastníka

Zabýváme se komplexním zpracováním prohlášení vlastníka pro účely rozdělení domu na jednotky a to včetně zajištění všech souvisejících služeb, jako je sepis prohlášení vlastníka specializovaným advokátem, zaměřením jednotek geodetem, založení případného společenství vlastníků jednotek, včetně sepisu stanov SVJ notářem.

Mimo právních služeb zajišťujeme i kompletní servis pro zpracování prohlášení vlastníka. Vaši budovu zaměří profesionální geodetická kancelář nebo v případě dodání podkladů pouze rozpočítáme bytové jednotky. To vše v souladu s novelizací zákonů platnou od 1.1.2014, spočívající především v zrušení zákona o vlastnictví bytů a nahrazení konkrétních ustanovení novým občanským zákoníkem.
Zastoupíme Vás prostřednictvím pojištěného advokáta ve správním řízení před Katastrálním úřadem. Sami podáme vklad na Katastrální úřad, průběžně sledujeme celý zápis a o ukončení zápisu Vás samozřejmě budeme obratem informovat.

Již brzy zde zveřejníme více informací.

Sjednejte si nezávaznou schůzku.

Založení družstva

Potřebujete pro privatizaci městského domu založit družstvo?? Nevíte si rady se založením a s obsahem listin?? Chcete, aby Stanovy vyhovovaly přesně potřebám Vašeho družstva??

Rádi pro Vás připravíme veškeré listiny k založení družstva, a to od pozvánek k zakladatelské schůzi až po zastupování před rejstříkovým soudem. Probereme obsah stanov s členy družstva, vysvětlíme nejasnosti, atd. V ceně také zajistíme přípravu Stanov přímo na míru Vašemu vznikajícímu družstvu.

Pasportizace - vyměření bytů a nebytových prostor

Zaměření podlahových ploch pro prohlášení vlastníka nemovité věci se provádí jako zjednodušená stavební dokumentace po jednotlivých podlažích. Při stanovení nákladnosti celého vyměření je potřeba uvědomit si, že technická dokumentace potřebná k prohlášení vlastníka může vzniknout tzv. na „zelené louce“ a to jako zaměření a výpočet výměr podlahových ploch jednotek včetně vyhotovení schéma budovy (kdy tato služba bude nejdražší), nebo objednatel může doručit již stavební dokumentace budovy, kdy pouze na základě dodaného schématu budovy geodetická kancelář vypočte výměr podlahových ploch jednotek (kdy tato služba bude nejlevnější), nebo na základě dodané stavební dokumentace vyhotoví nové schéma budovy a vypočte výměr podlahových ploch jednotek.

Tato povinnost pasportizace je stanovena ustanovením § 1166 NOZ odst. 3, které stanoví, že k prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.

Informace k prohlášení vlastníka

Vzhledem ke zvýšené poptávce související s privatizací městských bytů a domů v Praze a Brně, jsme se rozhodli vyjít vstříc našim klientům a spojit služby dvou předních odborníků na problematiku vzniku členských práv k družstevním bytům, a to geodetické a advokátní kanceláře.

Při privatizaci bytového domu je třeba odborných znalostí z oboru geodezie i práva. Nabízíme Vám kompletní služby, počínající od samotného zaměření, rozkreslení a vymezení jednotlivých jednotek v domě za účasti geodetické kanceláře přes založení bytového družstva, až k následnému převodu bytových jednotek do vlastnictví členů družstva nebo tzv. do osobního vlastnictví a založení společenství vlastníků jednotek, prostřednictvím advokátní kanceláře.

Založení bytového družstva, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, se řídí literou Zákona o obchodních korporací a Nového občanského zákoníku a realizace založení obnáší byrokratické obtíže spojené s návštěvou právníků, notáře, živnostenského úřadu i obchodního rejstříku a je spojena s nemalými finančními náklady. Spojením služeb do jednoho obchodního balíčku, který vám nabízíme, zkrátíte náklady s tímto spojené a zejména váš drahocenný čas.

Máme zkušenosti se zakládáním všech obchodních společností, od s.r.o. přes bytová družstva po společenství vlastníků jednotek. Disponujeme týmem advokátů, právníků a advokátních koncipientů, kteří se Vám mohou věnovat a vše Vám podrobně vysvětlí.

Zastoupíme Vás v řízení před Obchodním rejstříkem. Podáme návrh na zápis družstva do Obchodního rejstříku a za reálný zápis ručíme.

Na rozdíl od konkurence se Vám snažíme vyjít maximálně vstříc.
Jsme schopni zajistit notáře s ověřovací knihou, který dojde ve večerních hodinách na adresu Vaší nemovitosti. Nemusíte si brát kvůli nám dovolenou a senioři nemusí nikam dojíždět.
V rámci našich služeb je i bezplatné školení – konzultace pro všechny budoucí členy SVJ a družstev, kde vysvětlíme celý postup od prohlášení vlastníka, po založení SVJ po případné rady týkající se dědictví či přepisu vlastnických či družstevních práv na manžely, druhy, děti či vnoučata.