"Podnikatel je bojovník, který raději riskuje vlastní peníze za svobodu, než aby vyměnil vlastní svobodu za peníze"

S každým legálním podnikáním se pojí dodržování celé řady právních předpisů - ty se však často mění závratným tempem a znesnadňují tak orientaci v podnikatelském právu. Avšak právě od toho tu je naše advokátní kancelář, aby vám pomohla se všemi náležitostmi týkajícími se práva pro podnikatele.

S čím konkrétně vám dokážeme pomoci?

Se založením a výkonem podnikání se pojí nutnost prokousat se desítkami či klidně i stovkami nebo dokonce tisícovkami smluv ročně. A je přitom nezbytně nutné, aby každá jedna z těchto smluv měla všechny potřebné náležitosti, aby mohla být prohlášena za platnou. Postaráme se tedy o tvorbu smluv nutných k legálnímu podnikání na území ČR i řešení nesrovnalostí v nich. Dále pro vás dokážeme vytvořit i neprůstřelné obchodní podmínky v souladu se všemi zákony.

Další pomoc představují právní rady a pomoc související s autorským zákonem, neboť celá řada podnikatelských činností je na tento zákon odkázána. Například právní předpisy související s autorstvím se vás budou týkat, když budete podnikat v oblasti marketingu. Řeč je jmenovitě o různých ochranných známkách či licencích.

Pochopitelně neopomíjíme ani novinku posledních let, tedy ochranu osobních údajů (GDPR). Připravíme pro vás všechny potřebné podklady a zároveň vám budeme k dispozici v případě řešení sporů týkajících se právě ochrany osobních údajů a jejího případného porušení.

V neposlední řadě vám můžeme nabídnout i právní audit, což je proces zaměřený na zjištění stavu společnosti a posouzení stávajících procesů a dokumentace. Součástí auditu je nejčastěji kontrola smluv, webových stránek a ochrana firemního know-how. Jeho výsledkem pak jsou doporučení ohledně náležitostí, které je třeba zavést, aby byly v souladu s aktuálními předpisy.

Právní servis pro podnikatele poskytuji přes 15 let a pomáhám jak začínajícím podnikatelům, tak velkým společnostem, které potřebují právní audit firmy. 

Většina našich služeb je zaměřena na řešení problémů, které Vás můžou v podnikatelském životě potkat.

Mgr. František Kubečka LL.M.
Mgr. František Kubečka LL.M.

S čím Vám mohu pomoci?

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste začali podnikat online s co nejmenšími náklady? Dropshipping je způsob, jak provozovat internetový obchod bez skladových zásob.. Zákazník zadá objednávku, vy (dropshipper) ji předáte dodavateli a ten produkt odešle přímo kupujícímu. Dropshipper se nijak nepodílí na balení ani přepravě.

Geografické blokování (geofencing) je postup, kdy podnikatelé v jednom státě blokují nebo omezují přístup ke svým online rozhraním (např. webovým stránkám a aplikacím) uživatelům v jiném státě. Je třeba rozlišovat i mezi geoblokováním (geofencing) a geofiltrováním. Geofiltrace je praxe, kdy podnikatelé umožňují spotřebitelům přeshraniční přístup ke...

Přenechejte nám starosti s likvidací Vašeho podnikání. Na první schůze nám popíšete svou situaci. Představíme vám časový harmonogram jednotlivých kroků a seznam potřebné dokumentace.

Zákon jasně říká, co všechno si můžete v marketingu dovolit a kde jsou vaše meze. Při popisu produktů nebo služeb by se každý nejraději vychválil do nebes, ale na co si dát pozor? Která tvrzení jsou zakázaná, co musíte nebo naopak nesmíte uvádět a jaké chyby dělají nejen nezkušení, ale bohužel někdy i zkušení slavní influenceři? Pojďme se na...

Podnikání ve zdravotnictví může mít celou řadu podob - od založení logopedické či zubní ordinace přes provozování ordinace praktického lékaře až po poskytování odborných zdravotnických služeb (gynekologie, pediatrie, urologie, aj.). Jedno je však vždy společné - na prvním místě musí pokaždé stát pacientovo zdraví. V tomto ohledu je tedy toto...

Může jím být název firmy, pojmenování výrobku nebo slogan. Slovní známka neobsahuje žádnou grafickou úpravu, font nebo obrázek. Jedná se skutečně "jen" o slovo, tak jak jej běžně vyslovujete např. Molitan

Od září již není povinná osobní přítomnost zakladatele v notářské kanceláři, ale notář si všechny údaje ověří online. Návštěvu notáře nahradí videohovor a notářský zápis podepíší účastníci certifikovanými elektronickými podpisy (vydává např. CZECHPOINT).

Otevření vlastní kavárny či bistra je snem celé řady začínajících podnikatelů, neboť je zkrátka radost lidem dopřávat potěšení všech jejich smyslů. Vůní kávy, chutí slaďoučkých zákusků, pohledem na plný talíř všemi barvami hrajícího jídla, dotykem hrnku hezky prohřátého čaje či zvukem křupavého pečiva - tím vším budete moci zlepšit den vašim...

Pokud jste sami zkoušeli podat registrační přihlášku, určitě jste zjistili, že to není nic jednoduchého. Zákon o DPH stanovuje velmi přísné podmínky pro plátcovství DPH, zejména to dobrovolné. Dobrovolná registrace k dani z přidané hodnoty přinejlepším trvá 60 dnů, přinejhorším nejméně rok, či je blokována správcem daně úplně.

Proč je výhodné si v roce 2022 založit britskou společnost? Pokud chcete ušetřit na daních, tak Vás zklameme. Daňové zatížení je téměř totožné s ČR. Daň z příjmů právnických osob je 19% a DPH je 5% a 20%, ale i přes plánovaný Brexit mají britské LTD společnosti své výhody.

Seychelská IBC společnost (IBC - international business company) je mezinárodní obchodní společností, která nabízí nejatraktivnější výhody daňového ráje společně s nejnižší pořizovací cenou. Seychelská společnost neplatí žádné daně

Je společnost, která nemá sídlo v daňovém ráji a údaje o společnosti jsou vedeny ve veřejných rejstřících dané země. K daňové optimalizaci se využívají slevy na daních, daňové výhody a daňové úspory.

Evidence skutečných majitelů bude povinná pro: fyzické osoby, které jsou skutečnými majiteli a mají podíl na hlasovacích právech či na majetkovém prospěchu menší než 25 %. Právnické osoby, které mají ve své struktuře zahraniční společnosti a nebo řetězené nebo větvené podíly fyzických osob s podílem na hlasovacích právech či na majetkovém prospěchu...

Výsledkem je dokument, který monitoruje činnost objednatele (Správce, či Zpracovatele) na úrovni ochrany osobních údajů, a to tzv. diferenční analýzou. Tato spočívá v definici současného stavu, návrhu systémových, organizačních a technických změn potřebných pro dosažení cílového stavu, tedy..