Právo 4.0

Naše advokátní kancelář nabízí služby v oblasti automatizace právních agend, business workflow a asistenci při modelování business procesů prostřednictvím BPMN 2.0

Jsme hrdým partnerem mezinárodního konsorcia při řešení projektu výzkumu a vývoje podprogramu „INTER-EUREKA“, programu INTER-EXCELLENCE a ITEA 3. Bližší informace.

V rámci výzkumu a vývoje v oblasti práva automatizujeme právní jednání prostřednictvím protokolů „smart contracts“, věnujeme se oblasti IoT, řešíme automatizované zpracování aplikací pro online přenos a zpracování informací o leteckém provozu, optické rozpoznávání znaků v cestovních dokumentech, vyjadřujeme se k legislativě autonomních vozidel, zpracováváme aplikace na elektronické hlasování v prostředí společenství vlastníků jednotek, či pracujeme na elektronizaci nákladních listů (CMR) a elektronické kontraktaci o jejich obsahu.

Najdete u nás odborníky na ochranu osobních údajů (GDPR), platební služby (PSD2), elektronickou identifikaci (eIDAS) a předpisy e-Commerce a e-Government.