Nouzový stav Sleva

Vážení klienti,

v době nouzového stavu bychom Vám chtěli vyjít vstříc s odložením splatnosti faktur i se snížením sazby za poskytování našich služeb. Naše kanceláře jsou otevřené v běžném režimu, a to na základě výjimky Ministerstva spravedlnosti.

Od poloviny března jsme spustili i naši pro-bono (bezplatnou) poradnu, kde najdete i vzory smluv www.centrumpravnipomoci.cz

Na Vaši žádost si můžete vybrat kombinaci dvou zvýhodnění oproti běžným podmínkám poskytování právních služeb, pokud bude služba objednána, nebo předplacena v době nouzového stavu a předpokládaná právní služba překročí 5 hodin:

 • snížení hodinové sazby běžné právní služby o 25 %*1
 • snížení hodinové sazby při poskytnutí právní služby výhradně online (skype, email, telefon) o 47,26 %*2
 • snížení minimální zálohy na právní služby o polovinu*3
 • prodloužení doby splatnosti faktur na dvounásobnou dobu*4
 • možnost úhrady faktur ve dvou splátkách*

Možnost snížení paušálu pro nové paušální klienty, tedy možnost „předplatit“ si právní službu za zvýhodněných podmínek na jeden rok v rozsahu 47,26% (zvýhodněný paušál) *6

 1. * – běžná hodinová sazba je 2340,-Kč/hodina. Sazba po snížení je 1.755,-Kč/hodina
 2. * – běžná hodinová sazba je 2340,-Kč/hodina. Sazba po snížení je 1.250,-Kč/hodina
 3. * – běžná minimální záloha je 10.000,-Kč. Minimální záloha po snížení je 5.000,-Kč
 4. * – běžná splatnost faktur je 14 dnů. Splatnost faktur po zvýhodnění je 28 dnů
 5. * – běžná splatnost faktur je jednorázová a to do 14 dnů. Po zvýhodnění je polovina faktury splatná do 14 dnů a druhá polovina do 44 dnů
 6. * – v případě paušální smlouvy se klient zaváže čerpat právní služby v rozsahu alespoň 48 hodin ročně s platbou za 4 hodiny měsíčně (4 x 1250,-Kč) a plněním ze strany AK v rozsahu zhruba 4 hodiny měsíčně (tato doba je odečítána s fondu 48 hodin ročně)

** uvedené sazby jsou bez DPH