Mediální právo, reklama a influceři

Licence k předmětům chráněným autorským zákonem upravuje zák. č.89/2012 Sb v § 2371.

Licenční smlouvu autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní, nebo zpracované či jinak změněné podobně a to určitým  způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném.