Реєстрація бенефіціарних власників та приєднання до Закону про господарські товариства

27.02.2021

РЕЄСТР БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ

обов'язковий з 1 червня 2021 року

Реєстрація бенефіціарних власників буде обов'язковою для: фізичних осіб, які є бенефіціарними власниками і мають частку в праві голосу або в прирості капіталу менше 25%. Юридичних осіб, які мають у своїй структурі іноземні компанії або ланцюгові або розгалужені частки фізичних осіб з часткою в праві голосу або в прирості капіталу менше 25% та акціонерних товариств, які не мають акціонерів, зареєстрованих у Торговому реєстрі

Хто не зобов'язаний?

За змістом Закону про реєстрацію бенефіціарних власників немає необхідності вчиняти спеціальні дії, особливо у випадку фізичних осіб, частка прав голосу або частка власності в комерційній корпорації яких перевищує 25%, оскільки в торговому або іншому публічному реєстрі чітко зазначено, що вони мають частку прав голосу або частку власності в комерційній корпорації, що перевищує 25%, оскільки ці дані будуть автоматично переписані з публічного реєстру до реєстру бенефіціарних власників після набрання чинності Законом, тобто з 1 червня 2021 року. Таким чином, єдиним винятком може бути вимога господарської корпорації розподіляти прибуток бенефіціарним власникам, якщо автоматична транскрипція ще не відбулася. На сьогоднішній день неможливо оцінити, коли відбудеться автоматична транскрипція, однак, якщо бенефіціарний власник корпорації не зареєстрований, корпорація може не виплачувати бенефіціарному власнику частку прибутку, а бенефіціарний власник не має права реалізовувати свої права голосу. Право на частку прибутку, не виплачену до кінця фінансового року, в якому було прийнято рішення про її виплату, анулюється.

Які покарання передбачені?

Особа, яка зобов'язана зареєструватися, вчиняє правопорушення, якщо вона не реєструється. Може бути накладено штраф у розмірі до 500 000 чеських крон.

Непрямими санкціями є: а) неможливість сплати частки прибутку та недійсність її сплати; б) неможливість реалізації права голосу та недійсність такого голосу; в) неможливість участі у державних закупівлях; г) відмова банків у відкритті рахунків. Ймовірно, що у випадку нотаріального посвідчення, наприклад, загальних зборів, нотаріуси будуть вимагати, щоб бенефіціарні власники були внесені до реєстру, інакше вони не будуть підписувати нотаріальний акт.

ЗАКОН ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

не пізніше 1 січня 2022 року

Господарські товариства та кооперативи будуть зобов'язані привести положення статутів або установчих документів у відповідність до Закону про господарські товариства. Після цього вони зобов'язані внести більшість змін протягом одного року з дня набрання чинності відповідною поправкою, тобто не пізніше 1 січня 2022 року, і одночасно зареєструвати зміни, внесені до установчих правових актів, у збірнику документів у відповідних реєстраційних судах.

Найбільш важливими змінами, запровадженими поправкою, є наступні:

  • можливість викупу статутного капіталу до 20 000 чеських крон у товаристві з обмеженою відповідальністю в інший спосіб, ніж шляхом внесення його на спеціальний банківський рахунок.
  • нові правила роботи з недіючими господарськими товариствами,
  • можливість учасника вимагати визнання недійсним рішення вищого органу також і у випадку з товариствами (повними, командитними),
  • можливість забороненої до цього часу передачі акцій публічної компанії,
  • можливість вилучення певних (зайвих) даних з установчого договору та статуту без необхідності внесення змін до цих документів шляхом вчинення нотаріальної дії,
  • спрощення прийняття рішень по кожній партії,
  • зміни, пов'язані з юридичною особою у складі виборного органу, де необхідно буде одразу обирати представника - фізичну особу, яка відповідає встановленим законом вимогам та передумовам для виконання даної функції, таким чином ліквідувавши ланцюжок юридичних осіб в органах корпорацій,
  • зміни, пов'язані з контрактом про надання послуг члена органу,
  • обрання членів наглядової ради трудовим колективом, відповідно до якого для акціонерних товариств з дуалістичною моделлю управління, які мають більше 500 працівників, 1/3 членів наглядової ради обиратиметься трудовим колективом товариства,
  • модифікація моністичної моделі управління акціонерним товариством, відповідно до якої функція статутного директора буде скасована і повністю замінена єдиним виборним органом - радою директорів, яка виконуватиме як функції управління бізнесом, так і функції контролю,