Karolina Kelly

Právní praktikantka

Už na základní škole jsem věděla, že bych jednou chtěla studovat práva, a tak jsem celou dobu šla za svým snem. Žádný jiný obor mě tolik nelákal a o to víc nadšená jsem nyní, když se můžu studiu práv věnovat naplno.
V rámci mého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity mě zaujala lidská práva, kterým bych se ráda věnovala i v budoucnu. Mým zájmem dále je také rodinné právo, dědické právo a nová oblast GDPR.

Dosavadní pracovní zkušenosti

  • březen 2017 – současnost KUBEČKA & PROKOP s.r.o., advokátní kancelář
  • leden 2018 – současnost: AK JUDr. Markéta Vaňková

Your service title

Dispozice zaměstnavatele s dovolenou

21.5.2019 Novinky

Dle zákonné úpravy v zákoníku práce obecně platí, že s délkou dovolené může zaměstnavatel v zákonných mezích disponovat, na druhou stranu však existují situace, kdy si její čerpání může určit sám zaměstnanec, a to například v případech popsaných níže v tomto článku.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci určit dobu čerpání dovolené takovým způsobem, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat do konce kalendářního roku, kdy mu na dovolenou právo vzniklo. Avšak v případě, kdy čerpání dovolené brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, může zaměstnavatel dovolenou určit až do konce následujícího kalendářního roku.

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou neurčí do 30. června následujícího roku po tom, kdy nárok na čerpání dovolené vznikl, může zaměstnanec na dovolenou nastoupit i bez souhlasu zaměstnavatele. Zaměstnanec je ale povinen nástup na dovolenou zaměstnavateli oznámit alespoň se čtrnáctidenním předstihem, pokud se nedohodli jinak.

Do pravomocí zaměstnavatele náleží i právo zaměstnanci dovolenou krátit, a v případě, že zaměstnanec nepracoval pro překážky v práci více jak 100 pracovních dnů z důvodu omluvené absence, kterou může být například pracovní neschopnost způsobená pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Předepsaný způsob krácení je o jednu dvanáctinu za prvních 100 zameškaných dnů, a dále o další dvanáctinu za každých 21 dnů. Při neomluvené absenci může zaměstnavatel dovolenou krátit až o 3 dny za každý neomluveně zameškaný den.

Na druhou stranu může zaměstnavatel dovolenou i prodloužit. Zákonná úprava zde přiznává zaměstnavateli poměrně širokou dispozici s délkou dovolené, a to až takovým způsobem, že ji zaměstnavatel může prodlužovat jakkoliv, v rámci svých finančních a výrobních sil. Pokud by se však zaměstnavatel rozhodl diferencovat délku dovolené pro různé druhy zaměstnanců, musí mít při jejím stanovení na paměti úpravu rovného zacházení.

 

Pokud si nejste jisti ohledně svých nároků vyplývajících z pracovněprávního poměru, naše kancelář Vám ráda poskytne své služby, a to nejen v oblasti pracovního práva.