Advokátní kancelář

KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o. je mladou, dynamickou, exkluzivní advokátní kanceláří pracující zejména pro rozsáhlou klientelu z řad občanů a podnikatelů

Naše advokátní kancelář vykonává tzv. generální právní praxi, kdy poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin a smluvní dokumentace, zpracovávání právních rozborů, či zastupování na valných hromadách a jejich organizace. Případně zakládání všech druhů českých obchodních společností a některých zahraničních společností.

Vzhledem k obrovskému obsahu norem v právním systému České republiky poskytuje naše kancelář právní služby v užší specializaci vždy specializovaným advokátem.

Vize

Vizí naší advokátní kanceláře je pomoct klientovi, a to při zachovánínaprosté individualizace a osobního přístupu. Je samozřejmostí naprostá důvěra a mlčenlivost a navržení ekonomicky nejvhodnějšího, nejefektivnějšího a co možná nejkomplexnějšího řešení sporné, či nesporné kauzy, a to jak fyzických osob, řešících problémy běžného života, tak malým i velkým podnikům. Firemní klientele chceme zajistit nejširší možný právní, ekonomický a účetní servis, a to vždy ve snaze o podporu podnikání klienta, s ohledem na nízké náklady a komfort při zdolání byrokratické bariéry.