Karolina Kelly

Právní praktikantka

Už na základní škole jsem věděla, že bych jednou chtěla studovat práva, a tak jsem celou dobu šla za svým snem. Žádný jiný obor mě tolik nelákal a o to víc nadšená jsem nyní, když se můžu studiu práv věnovat naplno.
V rámci mého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity mě zaujala lidská práva, kterým bych se ráda věnovala i v budoucnu. Mým zájmem dále je také rodinné právo, dědické právo a nová oblast GDPR.

Dosavadní pracovní zkušenosti

  • březen 2017 – současnost KUBEČKA & PROKOP s.r.o., advokátní kancelář
  • leden 2018 – současnost: AK JUDr. Markéta Vaňková

Your service title

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář

KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o. je mladou, dynamickou, exkluzivní advokátní kanceláří pracující zejména pro rozsáhlou klientelu z řad občanů a podnikatelů, a to ve všech oblastech právního poradenství, přípravy smluvní dokumentace a zastupování v řízení, vymáhání pohledávek, či zastupování na valných hromadách a jejich organizaci, případně zakládání všech druhů českých obchodních společností a některých zahraničních společností.

Převažující klientelou jsou zástupci z řad malých i velkých podnikatelů, a to živnostníků, nebo společníků společností, či celé společnosti. Výjimkou však nejsou ani fyzické osoby nepodnikající, které mají zájem o kvalitní právní služby na velmi vysoké úrovni.

Přijďte k nám na nezávaznou konzultaci Vašeho problému. Úvodní půlhodinové sezení od 495 Kč*. Pokud však chcete vymáhat pohledávku formou tzv. financování soudních sporů (blíže na: Vymáhání dluhů zdarma) a posouzení probíhá pouze online, je toto posouzení zdarma. Tato nabídka platí pro skutkově a právně jednoduché kauzy s obsahem spisového materiálu do 5 stran. Rozsáhlejší a náročnější kauzy pro Vás posoudíme za konečnou cenu 495,-Kč*. Sjednat schůzku

Právní služby

Naše advokátní kancelář vykonává tzv. generální právní praxi, kdy poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci. Vzhledem k obrovskému obsahu norem v právním systému České republiky poskytuje naše kancelář právní služby v užší specializaci vždy specializovaným advokátem.

Vize

Vizí naší advokátní kanceláře je pomoct klientovi, a to při zachování naprosté individualizace a osobního přístupu. Je samozřejmostí naprostá důvěra a mlčenlivost a navržení ekonomicky nejvhodnějšího, nejefektivnějšího a co možná nejkomplexnějšího řešení sporné, či nesporné kauzy, a to jak fyzických osob, řešících problémy běžného života, tak malým i velkým podnikům. Firemní klientele chceme zajistit nejširší možný právní, ekonomický a účetní servis, a to vždy ve snaze o podporu podnikání klienta, s ohledem na nízké náklady a komfort při zdolání byrokratické bariéry.

Kontaktujte nás Sjednat nezávaznou schůzku