GDPR-cld-data-protect_eu

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Duben 23, 2018 11:05 am

Návrhem novely zákona o zpracování osobních údajů český právní řád adaptuje nařízení GDPR a taktéž transponuje trestněprávní směrnici o ochraně osobních údajů a zajišťuje soulad s Úmluvou Rady Evropy o ochraně osob.

Poslanecký návrh zákona o zpracování osobních údajů začala sněmovna projednávat na konci března. Předcházelo tomu schválení návrhu vládou, a to společně s většinou připomínek Legislativní rady vlády. Následně byl návrh předložen organizačnímu výboru sněmovny. Dne 18. 4. 2018 byl návrh projednán v obecné rozpravě, sněmovna však nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem vyslovit souhlas již v prvém čtení.

K návrhu nového zákona se vyjádřil i úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“), který ve své tiskové zprávě uvádí některé své priority, které by podle něj bylo vhodné do návrhu včlenit.

Úřad považuje za prioritu zejména jeho nezávislost na vládě, v opačném případě by se ČR dostala do rozporu s unijním právem, jak již celkem ve třech případech judikoval Evropský soudní dvůr. Úřad dále požadoval výslovné vyjádření, že zákon slouží k ochraně soukromí: „k naplnění práva každého na ochranu soukromí“ a to hned do prvního paragrafu, neboť návrh zákona je provedením lidského práva, které je zakotveno jak na národní, tak i na unijní úrovni. Do návrhu Úřad prosadil kodifikaci stávající rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR, na který se Úřad obrací s žádostí o expertízu v otázkách ochrany soukromí. Další prioritou bylo sladění hranice věku odpovědnosti u nabídky služeb informační společnosti s občanským i trestním zákoníkem, a to na 15 let věku, neboť nedospělý ještě nedokáže odpovědně posoudit všechny důsledky pohybu na sociálních sítích.

V otázce správního trestání poskytl Úřad vládě odborné stanovisko, že minimalizace až eliminace pokut pro obce a jiné rozhodnutím vymezené subjekty veřejného práva by pak vyloučila účinný postih úředníka, který porušení právní regulace způsobil.

Je zřejmé, že zákon nenabude účinnosti spolu s GDPR, proto Úřad závěrem své tiskové zprávy připomíná, že podstata regulace ochrany osobní údajů je v obecném nařízení, navrhovaný zákon pouze upřesňuje některé vybrané případy zpracování osobních údajů.

Nevíte si s GDPR stále rady? Naše advokátní kancelář Vám ráda v této problematice poskytne své služby.